Kambiyo İşlemleri ile Finansman Bonolarında ve Kira Sertifikalarında Vergi Artışı Yapıldı

Kambiyo İşlemlerinde Vergi Artışı

24 Mayıs 2020 tarihli ve 31136 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2568 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kambiyo işlemlerine uygulanan banka ve sigorta muameleri vergisi (“BSMV”) oranı % 0,2’den (binde iki) %1’e (yüzde bir) çıkarılmıştır.  13 Temmuz 1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 33. maddesinde düzenlenmiş olan BSMV oranının tespitine ilişkin 28 Ağustos 1998 tarihli ve 98/11591 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nda değişiklik yapan söz konusu kararda;

  • Bankalar ile yetkili müesseselerin kendi aralarında veya birbirlerine yaptıkları kambiyo satışlarının,
  • Hazine ve Maliye Bakanlığına yapılan kambiyo satışlarının,
  • Döviz kredisinin ödenmesine yönelik olarak, döviz kredisi kullanılan ya da kullanımına aracılık eden banka tarafından kredi borçlusuna yapılan kambiyo satışlarının,
  • Sanayi sicil belgesini haiz işletmelere yapılan kambiyo satışlarının, ve
  • İhracatçı Birliklerine üye olan ihracatçılara yapılan kambiyo satışlarının,

BSMV’den muaf olmasına ilişkin istisnalar korunmuştur.

Kaydi Altın Alım Satım İşlemlerine BSMV Uygulanması

Bununla birlikte 21 Mayıs 2020 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Türkiye Bankalar Birliğine gönderilen yazıda “vadesiz ve yatırım hesapları üzerinden fiziki teslimat olmaksızın yapılan altın alım satım işlemlerinin kambiyo işlemi olarak değerlendirilmesi gerektiğibelirtilmiştir. Dolayısı ile ilgili yazı kapsamında kaydi olarak gerçekleştirilen altın alım satımlarında da %1 oranında BSMV uygulanacaktır.

Finansman Bonolarında ve Kira Sertifikalarında Vergi Artışı

24 Mayıs 2020 tarihli ve 31136 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2569 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; 6362 sayılı Kanuna göre Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanmış finansman bonolarından ve varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen bir yıldan kısa vadeli kira sertifikalarından sağlanan gelirlerde ve bunların elden çıkarılmasından doğan kazançlarda uygulanan stopaj oranı %10’dan %15’e çıkarılmıştır.

Bu konu hakkında daha fazla bilgi için:

Av. Murat Erbilen
Av. Murat ErbilenOrtak/Avukat
Av. Kağan Burak Arıkan
Av. Kağan Burak ArıkanAvukat

Lütfen paylaşmak istediğiniz platformu seçin.