Elektrikli Skuter Yönetmeliği Yayımlandı

Paylaşımlı elektrikli skuter (“e-skuter”) işletmeciliği faaliyetlerinin düzenlenmesine ilişkin Elektrikli Skuter Yönetmeliği (“Yönetmelik”) 14 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yönetmelik uyarınca paylaşımlı e-skuter işletmeciliği faaliyetinde bulunmak isteyen gerçek veya tüzel kişilere yetki belgesi alma zorunluğu getirilmiştir. Yönetmelik ile, özetle, (i) e-skuter kullanımına ilişkin genel hususlar, (ii) paylaşımlı e-skuter işletmeciliğine ilişkin genel hususlar ile (iii) yetki belgesi ve e-skuter izni almanın genel ve özel şartları düzenlenmiştir.

Bu kapsamda, yetki belgesi için başvuranların (i) en az 500.000 Türk Lirası sermayeye sahip olması, (ii) yapılacak faaliyete uygun bir internet sitesi ile mobil uygulama/uygulamalara sahip olması ve (iii) seri/plaka/id numaralarını U-Net’e kaydetmek koşulu ile kendilerine ait en az 250 adet e-skutere sahip olması şartları aranmaktadır.

Yönetmeliğin tamamına aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/04/20210414-3.htm

Lütfen paylaşmak istediğiniz platformu seçin.