Yayinlars

Delil Olarak Münhasıran Karşı Tarafın Ticari Defterlerine Dayanılması Halinde Defterlerin İbrazından Kaçınılmasının Sonuçları

2022-10-19T12:32:19+03:0019 Ekim 2022|

Delil Olarak Münhasıran Karşı Tarafın Ticari Defterlerine Dayanılması Halinde Defterlerin İbrazından Kaçınılmasının Sonuçları (HMK m. 222/f.5; TTK m. 83/f.2) I. Genel Olarak Hukuk Muhakemeleri Kanununun 222. maddesinin beşinci fıkrası uyarınca, “Taraflardan biri tacir olmasa dahi, tacir olan diğer tarafın ticari defterlerindeki kayıtları kabul edeceğini belirtir; ancak, karşı taraf defterlerini ibrazdan kaçınırsa, ibrazı talep [...]

Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 28.06.2022 Tarihinde Resmi Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe Girdi

2022-06-30T10:48:16+03:0030 Haziran 2022|

Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 28.06.2022 Tarihinde Resmi Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe Girdi Noterlik Kanunu’nun 61. maddesine eklenen 61/A maddesi ile taşınmaz satış sözleşmesinin noterler tarafından da yapılabileceği düzenlendi. Buna göre, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce tapu kayıt örneği ve diğer belgeler tapu bilişim sistemi vasıtasıyla noterlerle paylaşılacaktır. Taşınmaza [...]

ABD Yüksek Mahkemesi, Birleşik Devletler Yasasının (United States Code) “Yargı ve Yargısal Prosedür” Adındaki 28. Başlığında Yer Alan Delil Teminine İlişkin 1782. Bölümün Ulusal ya da Uluslararası Yargılama Yetkisini Haiz Mahkemeler Dışındaki Uluslararası Tahkim Davalarında Uygulanamayacağına Karar Verdi

2022-06-23T12:25:43+03:0023 Haziran 2022|

ABD Yüksek Mahkemesi, Birleşik Devletler Yasasının (United States Code) “Yargı ve Yargısal Prosedür” adındaki 28. başlığında yer alan delil teminine ilişkin 1782. bölümün ulusal ya da uluslararası yargılama yetkisini haiz mahkemeler dışındaki uluslararası tahkim davalarında uygulanamayacağına karar verdi.

Yeni AB Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tüzüğü 1 Haziran 2022 Tarihinde Yürürlüğe Girdi

2022-06-17T17:29:45+03:0007 Haziran 2022|

Yeni AB Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tüzüğü 1 Haziran 2022 Tarihinde Yürürlüğe Girdi Bilindiği üzere AB Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tüzüğü’nün (“VBER” - Vertical Block Exemption Regulation) yürürlük süresi 31 Mayıs 2022 tarihinde sona erdi ve yeni VBER ve ilgili düzenlemeleri (yeni Dikey Kılavuz) 1 Haziran 2022 tarihinde yürürlüğe girdi. Avrupa Komisyonu [...]

Biyometrik Verilerin İşlenmesine İlişkin AYM Kararı Duyuruldu

2022-06-17T17:44:36+03:0029 Nisan 2022|

Biyometrik Verilerin İşlenmesine İlişkin AYM Kararı Duyuruldu 19.04.2022 tarihinde 31814 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 2018/11988 başvuru numaralı Anayasa Mahkemesi Genel Kurul Kararı; Belediye Başkanlığı bünyesinde devlet memuru olarak çalışmakta olan başvurucunun, işyerinde parmak izi ile mesai takibine başlanılması üzerine uygulamanın hukuka aykırılığına ilişkin tüm başvuru yollarını tüketmesi ve nihai olarak Anayasa Mahkemesi’ne başvurması [...]

Rekabet Kurumunun “E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi Nihai Rapor” 15 Nisan 2022 Tarihinde Yayımlandı

2022-06-17T17:54:34+03:0026 Nisan 2022|

Rekabet Kurumunun "E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi Nihai Rapor" 15 Nisan 2022 Tarihinde Yayımlandı Rekabet Kurumunun E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi Nihai Rapor’u 15 Nisan 2022 Tarihinde Yayımlandı. Rekabet Kurumunun (“Kurum”) 11.06.2020 tarihinde başlatmış olduğu E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi kapsamında hazırlanan Nihai Rapor tamamlanarak 15 Nisan 2022 tarihinde kamuoyu ile Kurum’un resmi internet sitesinde paylaşılmıştır. [...]

Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu

2022-06-17T17:50:34+03:0026 Nisan 2022|

Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu (“Kanun”) 26 Nisan 2022 tarih ve 31821 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.  Kanun’da spor kulüpleri, spor anonim şirketleri ve spor federasyonlarının kuruluşu, organları, üst kuruluş oluşturmaları, gelir ve giderleri, bütçe ve harcama esasları, görev, yetki ve sorumlulukları, denetimleri, bunlara yapılacak [...]

Anayasa Mahkemesi’nin “Belirsiz Alacak Davasının Dava Şartı Yokluğundan Reddedilmesi Nedeniyle, Adil Yargılanma Hakkı Kapsamındaki Mahkemeye Erişim Hakkının İhlal Edildiğine” Dair Kararı

2022-06-17T17:56:53+03:0020 Nisan 2022|

Anayasa Mahkemesi’nin “Belirsiz Alacak Davasının Dava Şartı Yokluğundan Reddedilmesi Nedeniyle, Adil Yargılanma Hakkı Kapsamındaki Mahkemeye Erişim Hakkının İhlal Edildiğine” Dair Kararı Anayasa Mahkemesi’nin “Belirsiz Alacak Davasının Dava Şartı Yokluğundan Reddedilmesi Nedeniyle, Adil Yargılanma Hakkı Kapsamındaki Mahkemeye Erişim Hakkının İhlal Edildiğine” dair 22.02.2022 Tarihli Ve 2019/ 12190 Başvuru Numaralı Kararı, 20 Nisan 2022 Tarih [...]

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

2022-06-17T17:58:48+03:0019 Nisan 2022|

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Tebliğ No:2022-32/66 ile 28.02.2008 tarihli ve 26801 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’in 8’inci maddesinin 9’uncu fıkrasının sonuna “Ancak sözleşme konusu ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden yerine getirilmesi [...]

6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Kapsamında Yemin Deliline Başvurulması

2022-06-17T18:03:24+03:0015 Nisan 2022|

6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Kapsamında Yemin Deliline Başvurulması I. Genel Olarak Yemin teklifi, iddia eden (ispat yükü kendisine düşen) tarafın, iddiasını başka hiçbir delille ispatlayamadığı durumda başvurabileceği bir kesin delil türüdür1. İddia eden tarafından bu delile başvurulabilmesi için daha önce dava dilekçesinde açıkça yemin deliline yer vermiş olması gerekmektedir. Bununla birlikte karşı [...]

Go to Top