Webinarlar

Elektrikli Skuter Yönetmeliği Yayımlandı

2022-06-20T13:56:39+03:0015 Nisan 2021|

Elektrikli Skuter Yönetmeliği Yayımlandı Paylaşımlı elektrikli skuter (“e-skuter”) işletmeciliği faaliyetlerinin düzenlenmesine ilişkin Elektrikli Skuter Yönetmeliği (“Yönetmelik”) 14 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmelik uyarınca paylaşımlı e-skuter işletmeciliği faaliyetinde bulunmak isteyen gerçek veya tüzel kişilere yetki belgesi alma zorunluğu getirilmiştir. Yönetmelik ile, özetle, (i) e-skuter kullanımına ilişkin genel hususlar, (ii) paylaşımlı e-skuter işletmeciliğine [...]

7262 Sayılı Kitle İmha Silahlarının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun’un 32. Maddesi ile 6102 Sayılı TTK’nın 489. Maddesi Değiştirilmiştir

2022-06-20T13:54:46+03:0004 Ocak 2021|

7262 Sayılı Kitle İmha Silahlarının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun’un 32. Maddesi ile 6102 Sayılı TTK’nın 489. Maddesi Değiştirilmiştir 31 Aralık 2020 tarihli 5. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun’un 32. maddesi ile 6102 sayılı TTK’nın 489. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: Bu değişiklikle hamiline yazılı pay senetlerinin [...]

Döviz Cinsinden veya Döviz Endeksli Sözleşme Bedellerine İlişkin Duyuru

2022-06-20T13:55:57+03:0014 Ekim 2020|

Döviz Cinsinden veya Döviz Endeksli Sözleşme Bedellerine İlişkin Duyuru Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar uyarınca bazı istisnalar dışında Türkiye’de yerleşik kişilerin birbirleriyle döviz cinsinden veya dövize endeksli bedeller içeren sözleşme yapmalarına ilişkin yasaklar çerçevesinde, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 12. 10.2020 tarihinde konut ve çatılı iş yeri kira sözleşmelerine [...]

İleti Yönetim Sistemi’ne (İYS) Onay ve Kabul Kayıt Süreleri Ertelendi

2022-06-20T13:55:23+03:0002 Eylül 2020|

İleti Yönetim Sistemi'ne (İYS) Onay ve Kabul Kayıt Süreleri Ertelendi İleti Yönetim Sisteminin Kanuni Dayanağı Gerçek ve tüzel kişilerin mal ve hizmetlerini tanıtmak, pazarlamak ya da işletmesini tanıtmak veya bunları başkaları adına yapmak amacıyla elektronik iletişim araçlarıyla yapılan her türlü ticari iletişimin kontrolünü sağlamak, izin ve şikayet sürecini yönetmek uygulamada oldukça güç bir [...]

7251 Sayılı Kanun ile 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanun’da Değişiklik Yapılan Hükümlere Dair Karşılaştırma Tablosu

2022-06-20T13:56:28+03:0005 Ağustos 2020|

7251 Sayılı Kanun ile 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanun'da Değişiklik Yapılan Hükümlere Dair Karşılaştırma Tablosu Değiştirilen Cümle Yeni Eklenen Cümle İptal Edilen Cümle Eski Madde Metni Yeni Madde Metni Görevsizlik veya Yetkisizlik Kararı Üzerine Yapılacak İşlemler MADDE 20 – (1) Görevsizlik veya [...]

7252 Sayılı Kanun Kapsamında Getirilen Değişiklik ve Düzenlemeler

2022-06-20T13:54:53+03:0004 Ağustos 2020|

7252 Sayılı Kanun Kapsamında Getirilen Değişiklik ve Düzenlemeler 7252 sayılı Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (“7252 s. Kanun”) 28.07.2020tarihli ve 31199sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Dijital Mecralar Komisyonu Hakkında Düzenleme Kanun ile Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde amacı ve görevi; bireylerin kişilik haklarına, özel hayatın gizliliğine [...]

İpotek Finansman Kuruluşlarına Getirilen Yeni Muafiyetler

2022-06-20T13:55:46+03:0017 Haziran 2020|

İpotek Finansman Kuruluşlarına Getirilen Yeni Muafiyetler Borçlanma Araçları Tebliği Kapsamında Getirilen Muafiyetler 13 Haziran 2020 tarihli ve 31154 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Borçlanma Araçları Tebliği (VII-128.8)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (VII-128.8.A)” ile Borçlanma Araçları Tebliği’nin 9. maddesine eklenen 13. fıkra ile ipotek finansmanı kuruluşlarınca (“İFK”) ihraç edilecek borçlanma araçları, ihraç limitinden muaf tutulmuştur. [...]

Kambiyo İşlemleri ile Finansman Bonolarında ve Kira Sertifikalarında Vergi Artışı Yapıldı

2022-06-20T13:55:15+03:0031 Mayıs 2020|

Kambiyo İşlemleri ile Finansman Bonolarında ve Kira Sertifikalarında Vergi Artışı Yapıldı Kambiyo İşlemlerinde Vergi Artışı 24 Mayıs 2020 tarihli ve 31136 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2568 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kambiyo işlemlerine uygulanan banka ve sigorta muameleri vergisi (“BSMV”) oranı % 0,2’den (binde iki) %1’e (yüzde bir) çıkarılmıştır.  13 Temmuz 1956 tarihli ve [...]

Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun 27/02/2020 Tarih ve 2020/173 Sayılı Amazon Turkey Perakende Hizmetleri Limited Şirketi Kararına İlişkin Değerlendirmeler

2022-06-20T13:55:39+03:0016 Mayıs 2020|

Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun 27/02/2020 Tarih ve 2020/173 Sayılı Amazon Turkey Perakende Hizmetleri Limited Şirketi Kararına İlişkin Değerlendirmeler I.  İHLALİN ÖZETİ Amazon.com.tr internet sitesine ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na (“Kurum”) yapılan 17.04.2019 tarihli ihbarda özetle; Ticari Elektronik İleti Gönderimi ve Açık Rıza: com.tr internet sitesi ve bağlı uygulamalar aracılığıyla sunulan hizmetlere ilişkin olarak [...]

Finansal Piyasalarda Manipülasyon ve Yanıltıcı İşlemler Hakkında Yönetmelik Yayımlandı

2022-06-20T13:55:32+03:0007 Mayıs 2020|

Finansal Piyasalarda Manipülasyon ve Yanıltıcı İşlemler Hakkında Yönetmelik Yayımlandı 7 Mayıs 2020 tarihli ve 31120 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal Piyasalarda Manipülasyon Ve Yanıltıcı İşlemler Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) ile 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun (“Kanun”) 76/A maddesi uyarınca manipülasyon ile yanıltıcı işlem ve uygulama olarak kabul edilebilecek fiiller düzenlenmiştir. Yönetmeliğin 4. maddesinde gösterilen söz [...]

Go to Top