Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 28.06.2022 Tarihinde Resmi Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe Girdi

2022-06-30T10:48:16+03:0030 Haziran 2022|

Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 28.06.2022 Tarihinde Resmi Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe Girdi Noterlik Kanunu’nun 61. maddesine eklenen 61/A maddesi ile taşınmaz satış sözleşmesinin noterler tarafından da yapılabileceği düzenlendi. Buna göre, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce tapu kayıt örneği ve diğer belgeler tapu bilişim sistemi vasıtasıyla noterlerle paylaşılacaktır. Taşınmaza [...]