Bilgi Notları

Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 28.06.2022 Tarihinde Resmi Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe Girdi

2022-06-30T10:48:16+03:0030 Haziran 2022|

Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 28.06.2022 Tarihinde Resmi Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe Girdi Noterlik Kanunu’nun 61. maddesine eklenen 61/A maddesi ile taşınmaz satış sözleşmesinin noterler tarafından da yapılabileceği düzenlendi. Buna göre, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce tapu kayıt örneği ve diğer belgeler tapu bilişim sistemi vasıtasıyla noterlerle paylaşılacaktır. Taşınmaza [...]

ABD Yüksek Mahkemesi, Birleşik Devletler Yasasının (United States Code) “Yargı ve Yargısal Prosedür” Adındaki 28. Başlığında Yer Alan Delil Teminine İlişkin 1782. Bölümün Ulusal ya da Uluslararası Yargılama Yetkisini Haiz Mahkemeler Dışındaki Uluslararası Tahkim Davalarında Uygulanamayacağına Karar Verdi

2022-06-23T12:25:43+03:0023 Haziran 2022|

ABD Yüksek Mahkemesi, Birleşik Devletler Yasasının (United States Code) “Yargı ve Yargısal Prosedür” adındaki 28. başlığında yer alan delil teminine ilişkin 1782. bölümün ulusal ya da uluslararası yargılama yetkisini haiz mahkemeler dışındaki uluslararası tahkim davalarında uygulanamayacağına karar verdi.

Elektrikli Skuter Yönetmeliği Yayımlandı

2022-06-20T13:56:39+03:0015 Nisan 2021|

Elektrikli Skuter Yönetmeliği Yayımlandı Paylaşımlı elektrikli skuter (“e-skuter”) işletmeciliği faaliyetlerinin düzenlenmesine ilişkin Elektrikli Skuter Yönetmeliği (“Yönetmelik”) 14 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmelik uyarınca paylaşımlı e-skuter işletmeciliği faaliyetinde bulunmak isteyen gerçek veya tüzel kişilere yetki belgesi alma zorunluğu getirilmiştir. Yönetmelik ile, özetle, (i) e-skuter kullanımına ilişkin genel hususlar, (ii) paylaşımlı e-skuter işletmeciliğine [...]

7262 Sayılı Kitle İmha Silahlarının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun’un 32. Maddesi ile 6102 Sayılı TTK’nın 489. Maddesi Değiştirilmiştir

2022-06-20T13:54:46+03:0004 Ocak 2021|

7262 Sayılı Kitle İmha Silahlarının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun’un 32. Maddesi ile 6102 Sayılı TTK’nın 489. Maddesi Değiştirilmiştir 31 Aralık 2020 tarihli 5. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun’un 32. maddesi ile 6102 sayılı TTK’nın 489. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: Bu değişiklikle hamiline yazılı pay senetlerinin [...]

Döviz Cinsinden veya Döviz Endeksli Sözleşme Bedellerine İlişkin Duyuru

2022-06-20T13:55:57+03:0014 Ekim 2020|

Döviz Cinsinden veya Döviz Endeksli Sözleşme Bedellerine İlişkin Duyuru Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar uyarınca bazı istisnalar dışında Türkiye’de yerleşik kişilerin birbirleriyle döviz cinsinden veya dövize endeksli bedeller içeren sözleşme yapmalarına ilişkin yasaklar çerçevesinde, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 12. 10.2020 tarihinde konut ve çatılı iş yeri kira sözleşmelerine [...]

İleti Yönetim Sistemi’ne (İYS) Onay ve Kabul Kayıt Süreleri Ertelendi

2022-06-20T13:55:23+03:0002 Eylül 2020|

İleti Yönetim Sistemi'ne (İYS) Onay ve Kabul Kayıt Süreleri Ertelendi İleti Yönetim Sisteminin Kanuni Dayanağı Gerçek ve tüzel kişilerin mal ve hizmetlerini tanıtmak, pazarlamak ya da işletmesini tanıtmak veya bunları başkaları adına yapmak amacıyla elektronik iletişim araçlarıyla yapılan her türlü ticari iletişimin kontrolünü sağlamak, izin ve şikayet sürecini yönetmek uygulamada oldukça güç bir [...]

7251 Sayılı Kanun ile 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanun’da Değişiklik Yapılan Hükümlere Dair Karşılaştırma Tablosu

2022-06-20T13:56:28+03:0005 Ağustos 2020|

7251 Sayılı Kanun ile 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanun'da Değişiklik Yapılan Hükümlere Dair Karşılaştırma Tablosu Değiştirilen Cümle Yeni Eklenen Cümle İptal Edilen Cümle Eski Madde Metni Yeni Madde Metni Görevsizlik veya Yetkisizlik Kararı Üzerine Yapılacak İşlemler MADDE 20 – (1) Görevsizlik veya [...]

7252 Sayılı Kanun Kapsamında Getirilen Değişiklik ve Düzenlemeler

2022-06-20T13:54:53+03:0004 Ağustos 2020|

7252 Sayılı Kanun Kapsamında Getirilen Değişiklik ve Düzenlemeler 7252 sayılı Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (“7252 s. Kanun”) 28.07.2020tarihli ve 31199sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Dijital Mecralar Komisyonu Hakkında Düzenleme Kanun ile Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde amacı ve görevi; bireylerin kişilik haklarına, özel hayatın gizliliğine [...]

İpotek Finansman Kuruluşlarına Getirilen Yeni Muafiyetler

2022-06-20T13:55:46+03:0017 Haziran 2020|

İpotek Finansman Kuruluşlarına Getirilen Yeni Muafiyetler Borçlanma Araçları Tebliği Kapsamında Getirilen Muafiyetler 13 Haziran 2020 tarihli ve 31154 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Borçlanma Araçları Tebliği (VII-128.8)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (VII-128.8.A)” ile Borçlanma Araçları Tebliği’nin 9. maddesine eklenen 13. fıkra ile ipotek finansmanı kuruluşlarınca (“İFK”) ihraç edilecek borçlanma araçları, ihraç limitinden muaf tutulmuştur. [...]

Kambiyo İşlemleri ile Finansman Bonolarında ve Kira Sertifikalarında Vergi Artışı Yapıldı

2022-06-20T13:55:15+03:0031 Mayıs 2020|

Kambiyo İşlemleri ile Finansman Bonolarında ve Kira Sertifikalarında Vergi Artışı Yapıldı Kambiyo İşlemlerinde Vergi Artışı 24 Mayıs 2020 tarihli ve 31136 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2568 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kambiyo işlemlerine uygulanan banka ve sigorta muameleri vergisi (“BSMV”) oranı % 0,2’den (binde iki) %1’e (yüzde bir) çıkarılmıştır.  13 Temmuz 1956 tarihli ve [...]

Go to Top