Tahkim Hukuku

ABD Yüksek Mahkemesi, Birleşik Devletler Yasasının (United States Code) “Yargı ve Yargısal Prosedür” Adındaki 28. Başlığında Yer Alan Delil Teminine İlişkin 1782. Bölümün Ulusal ya da Uluslararası Yargılama Yetkisini Haiz Mahkemeler Dışındaki Uluslararası Tahkim Davalarında Uygulanamayacağına Karar Verdi

2022-06-23T12:25:43+03:0023 Haziran 2022|

ABD Yüksek Mahkemesi, Birleşik Devletler Yasasının (United States Code) “Yargı ve Yargısal Prosedür” adındaki 28. başlığında yer alan delil teminine ilişkin 1782. bölümün ulusal ya da uluslararası yargılama yetkisini haiz mahkemeler dışındaki uluslararası tahkim davalarında uygulanamayacağına karar verdi.

Sigorta Tahkim Komisyonu (Sigortacılık Kanunu m. 30)

2022-06-17T16:40:21+03:0016 Haziran 2021|

Sigorta Tahkim Komisyonu (Sigortacılık Kanunu m. 30) I. Genel Olarak Türk Ticaret Kanunu’nun 1401. maddesinde sigorta sözleşmesi şu şekilde tanımlanmıştır: “Sigorta sözleşmesi, sigortacının bir prim karşılığında, kişinin para ile ölçülebilir bir menfaatini zarara uğratan tehlikenin, rizikonun, meydana gelmesi hâlinde bunu tazmin etmeyi ya da bir veya birkaç kişinin hayat süreleri sebebiyle ya da hayatlarında gerçekleşen bazı [...]

Uluslararası Yatırım Tahkiminde Usulün Suistimali (Abuse of Process)

2022-04-11T15:55:22+03:0011 Mayıs 2020|

Uluslararası Yatırım Tahkiminde Usulün Suistimali (Abuse of Process) I. GİRİŞ  Yabancı yatırım, uluslararası ekonominin şekillenmesinde etkili olması nedeniyle giderek artan bir önem arz etmektedir. Uluslararası yatırımların popülerliğinin artmasına yardımcı olan enstrümanlarından biri de ikili yatırım anlaşmalarıdır (“İYA”). Bu tip uluslararası anlaşmaların tarafları devletler olsa da, bu anlaşmaların amacı, yabancı özel yatırımcılara ev sahibi [...]

Go to Top