Rehin ve İpotek

Müteselsil Kefalet

2022-04-13T18:02:08+03:0009 Mart 2021|

Müteselsil Kefalet I. Genel Olarak Kefalet sözleşmesi, kefilin alacaklıya karşı, borçlunun borcunu ifa etmemesinin sonuçlarından kişisel olarak sorumlu olmayı taahhüt ettiği bir sözleşmedir. Buna göre, alacaklı, borçluyu takip etmeden veya taşınmaz rehnini paraya çevirmeden müteselsil kefili takip etme hakkına sahiptir1. Müteselsil kefalet, alacaklı bakımından adi kefalete kıyasla daha geniş bir [...]

Konkordato Sürecinde Rehinli Alacakların Durumu Hakkında Genel Değerlendirme

2022-04-11T16:16:59+03:0005 Ekim 2020|

Konkordato Sürecinde Rehinli Alacakların Durumu Hakkında Genel Değerlendirme 15.03.2018 tarih ve 30361 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 7101 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile birlikte konkordato mali yapısı bozulan gerçek ve tüzel kişilerin borçlarını yapılandırarak ödeme imkanına kavuştukları bir müessese haline gelmiştir. İcra ve İflas [...]

Lex Commissoria Yasağı

2023-10-10T10:40:31+03:0024 Eylül 2020|

Lex Commissoria Yasağı I. Lex Commissoria Anlaşması Kavramı, Tarihi Temeli, Sakıncaları A. Roma Hukukunda Uygulaması Roma hukukunda, alacaklıya ayni teminat sağlayan ya da rehin akdine bağlanan, munzam anlaşmaya Lex Commissoria anlaşması denirdi. Bu anlaşma sayesinde, borç vadesinde ödenmediği takdirde; teminat konusu eşyanın mülkiyetinin alacaklıya geçeceği kararlaştırılmaktaydı1. B. Anlaşmanın Sakıncaları Lex Commissoria anlaşması, ihtiyacı olan [...]

Gemi İpoteği

2022-04-11T16:02:05+03:0031 Mayıs 2020|

Gemi İpoteği Bilindiği üzere, özüne zarar verilmeksizin bir yerden başka bir yere taşınabilen eşyalara taşınır eşya denir.[1]Ancak istisnai olarak, ekonomik değeri itibariyle özel kabul edilen bazı taşınırlar, taşınmaz olarak değerlendirilmekte ve kanunlar vasıtasıyla taşınmaz hükümlerine tabi tutulmaktadır. Konumuza esas teşkil eden gemiler de hukuki rejimleri bakımından taşınmazlara yaklaşan taşınırlardandır. Nitekim gemiler üzerinde tesis [...]

Toplu Rehin ve Toplu Rehnin Paraya Çevrilmesi Usulü

2023-10-10T10:31:39+03:0027 Mayıs 2020|

Toplu Rehin ve Toplu Rehnin Paraya Çevrilmesi Usulü Rehin hakkı, alacağın ifası için malvarlığı değerinin güvence oluşturduğu, borçlunun borcunu ifa etmemesi halinde hak sahibinin bu değeri paraya çevrilmesini talep edebilmesini sağlayan sınırlı bir ayni haktır. Belirlilik ilkesi uyarınca ‘’genel rehin/ipotek yasağı’’söz konusudur. Aynı alacak için birden fazla taşınmazla güvence sağlanması mümkündür. Ancak bir [...]

Rehin Hakkı

2023-10-10T10:42:56+03:0029 Nisan 2020|

Rehin Hakkı A. TANIMI Rehin hakkı, alacağın ifası için malvarlığı değerinin güvence oluşturduğu, borçlunun borcunu ifa etmemesi halinde hak sahibinin bu değeri paraya çevrilmesini talep edebilmesini sağlayan bir ayni haktır. B. ÖZELLİKLERİ Sınırlı Ayni Hak Olması Rehin hakkı aynı bir hak olmakla beraber, mülkiyet hakkına oranla sınırla yetkiler içerdiği için sınırlı ayni hak [...]

Go to Top