Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin İşlenmesinde İfade Özgürlüğünün Sınırları

2022-06-17T16:49:12+03:0022 Haziran 2021|

Kişisel Verilerin İşlenmesinde İfade Özgürlüğünün Sınırları 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilen 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, (“KVKK”) 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kanunun amacı, modern veri işleme teknolojilerinden doğan tehlikelere karşı, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini koruması ve [...]

7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Yayımlandı

2022-06-17T16:32:34+03:0009 Haziran 2021|

7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Yayımlandı 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun (“Kanun”) 09.06.2021 tarihli ve 31506 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. İşbu Kanun’da kesinleşmiş alacaklar, kesinleşmemiş ve dava safhasındaki alacaklar, inceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemler, matrah [...]

Sır Niteliğindeki Bilgilerin Paylaşılması Hakkında Yönetmelik Yayımlandı

2022-06-17T16:26:37+03:0007 Haziran 2021|

Sır Niteliğindeki Bilgilerin Paylaşılması Hakkında Yönetmelik Yayımlandı Banka sırrı ve müşteri sırrı niteliğindeki bilgilerin paylaşım ve aktarımlarına ilişkin kapsam, şekil, usul ve esasların belirlenmesi amacı ile hazırlanan Yönetmelik, 04.06.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, ilgili yönetmelik 1 Ocak 2022 tarihi itibari ile yürürlüğe girecektir. Yönetmelik hükümlerine göre; bankacılık faaliyetlerine özgü olarak bankalarla müşteri ilişkisi [...]

7319 Sayılı Kanun ile Bireysel Emeklilik ve Sigortacılık Sektörüne Dair Yapılan Değişiklikler

2022-06-17T16:16:59+03:0027 Mayıs 2021|

7319 Sayılı Kanun ile Bireysel Emeklilik ve Sigortacılık Sektörüne Dair Yapılan Değişiklikler İşbu bilgi notu, 25.05.2021 tarihli Resmî Gazetede yayınlanan 7319 Sigortacılık ile Diğer Bazı Alanlara İlişkin Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile  28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ve 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nda [...]

7319 Sayılı Kanun ile 7226 sayılı Kanun’un Çeklerin İbrazına Dair Hükümlerinde Değişiklik Yapılmıştır.

2022-06-17T16:21:39+03:0027 Mayıs 2021|

7319 Sayılı Kanun ile 7226 sayılı Kanun’un Çeklerin İbrazına Dair Hükümlerinde Değişiklik Yapılmıştır. 25.05.2021 tarihli ve 31491 sayılı Resmi Gazete yayınlanan 7319 sayılı Sigortacılık İle Diğer Bazı Alanlara İlişkin Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 25.03.2020 tarihli ve 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un, 29.04.2021 tarihli [...]

4059 Sayılı Finansal İstikrar ile Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun’da Yapılan Değişiklikler

2022-06-17T16:12:22+03:0026 Mayıs 2021|

4059 Sayılı Finansal İstikrar ile Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun’da Yapılan Değişiklikler İşbu bilgi notu, 25.05.2021 tarihli Resmî Gazetede yayınlanan “7319 Sigortacılık ile Diğer Bazı Alanlara İlişkin Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 4059 sayılı Finansal İstikrar ile Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun’da yapılan değişikliklere dair hazırlanmıştır. 31492 Numaralı ve 25 Mayıs [...]

02.03.2021 Tarihli İnsan Hakları Eylem Planı Hakkında Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Bakımından Kısa Değerlendirme

2022-06-17T16:34:21+03:0009 Mart 2021|

02.03.2021 Tarihli İnsan Hakları Eylem Planı Hakkında Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Bakımından Kısa Değerlendirme Uygulamadaki sorunların çözümüne yönelik üst düzey farkındalık ve güçlü bir koruma sisteminin oluşturulmasını öngören ve Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan 02.03.2021 tarihli İnsan Hakları Eylem Planı, 2019 yılında açıklanan Yargı Reformu Stratejisi ile 11. Kalkınma Planı temelindeki reform ve ilerleme [...]

Kişisel Verilerin İşlenmesinde Açık Rıza Şartı

2022-04-13T18:06:11+03:0009 Mart 2021|

Kişisel Verilerin İşlenmesinde Açık Rıza Şartı Anayasanın 20. maddesinin 3. fıkrasında, kişisel verilerin, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebileceği hüküm altına alınmıştır. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun, (“KVKK”) ‘’Kişisel verilerin işlenme şartları’’ başlıklı 5/1 maddesinde, kişisel verilerin ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemeyeceği, emredici hüküm olarak düzenlenmiş olup maddenin 2. [...]

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa Göre Aydınlatma Yükümlülüğü

2022-04-13T18:18:12+03:0009 Mart 2021|

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa Göre Aydınlatma Yükümlülüğü Aydınlatma yükümlülüğü, verisi işlenen ilgili kişilerin verileri üzerindeki hakimiyetinin sağlanması bakımından 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”) kapsamında getirilen en önemli uygulamalardan biri olarak temel hak ve özgürlüklerin korunması açısından büyük bir önem taşımaktadır. Buna minvalde, KVKK 10. Maddesi [...]

E-Ticaret Sitelerinin KVKK Bakımından Yükümlülükleri

2022-04-14T11:37:45+03:0009 Mart 2021|

E-Ticaret Sitelerinin KVKK Bakımından Yükümlülükleri Bilişim teknolojilerindeki değişimler, küreselleşme ve tüm dünyada ticaretin serbestleştirilmesi eğilimi, geleneksel ticaret uygulamalarının ötesinde yeni bir kavram olarak elektronik ticaret (e-ticaret) uygulamalarını gündeme getirmiştir. 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da e-ticaret: “Fiziki olarak karşı karşıya gelmeksizin, elektronik ortamda gerçekleştirilen çevrim içi iktisadi ve ticari [...]

Go to Top