Kira Hukuku

Tahliye Taahhüdünün Geçerlilik Şartları ve Sonuçları

2022-06-17T16:42:26+03:0016 Haziran 2021|

Tahliye Taahhüdünün Geçerlilik Şartları ve Sonuçları Tahliye Taahhüdü Kavramı Konut ve çatılı işyeri kira sözleşmeleri, belirli süreli yapılmış olsa dahi sürenin bitimi ile birlikte kendiliğinden sona ermemektedir. Kiracı, sözleşmenin feshini bildirmediği sürece sözleşme, süre sonunu takip eden her yıl için bir yıl daha uzamaktadır. Kira sözleşmesi süresinin kanun gereği uzamasına karşın, kiracı tahliye [...]

Kamu Arazisi Tahsis Edilerek İşletilen Turizm İşletmelerinden Tahsil Edilmesi Gereken Bazı Ödemeler 30 Kasım 2022 Tarihine Ertelenmiştir.

2022-06-17T16:13:01+03:0026 Mayıs 2021|

Kamu Arazisi Tahsis Edilerek İşletilen Turizm İşletmelerinden Tahsil Edilmesi Gereken Bazı Ödemeler 30 Kasım 2022 Tarihine Ertelenmiştir. İşbu bilgi notu, 25.05.2021 tarihli Resmî Gazetede yayınlanan “7319 Sigortacılık ile Diğer Bazı Alanlara İlişkin Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” kapsamında kamu arazileri üzerinde yer alan turizm işletmelerinin bazı ödemelerinin ertelenmesi hususunda hazırlanmıştır. [...]

Kiracı Aleyhine Düzenleme Yasağı (TBK m. 346)

2022-04-11T16:32:36+03:0020 Mayıs 2021|

Kiracı Aleyhine Düzenleme Yasağı (TBK m. 346) I. Genel Olarak Kiracı aleyhine düzenleme yasağını düzenleyen, konut ve çatılı işyeri kiralarında kiracıyı koruyan yeni düzenlemelerden biri olan Türk Borçlar Kanunu’nun 346. maddesi uyarınca, ‘’Kiracıya, kira bedeli ve yan giderler dışında başka bir ödeme yükümlülüğü getirilemez. Özellikle, kira bedelinin zamanında ödenmemesi hâlinde ceza koşulu ödeneceğine veya [...]

Belirli Süreli Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmelerinde On Yıllık Uzama Süresi Nedeni İle Kiraya Verenin Fesih Hakkı

2022-04-13T18:13:50+03:0009 Mart 2021|

Belirli Süreli Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmelerinde On Yıllık Uzama Süresi Nedeni İle Kiraya Verenin Fesih Hakkı I. On Yıllık Uzama Süresinin Başlangıç Anı Konut ve çatılı işyeri kiralarında uzama süresini düzenleyen Türk Borçlar Kanunu 347/f.1. uyarınca, “Konut ve çatılı işyeri kiralarında kiracı, belirli süreli sözleşmelerin süresinin bitiminden en az [...]

Cebri İcra Yolu ile Taşınmaz Satışı Halinde Kiracının Durumu (2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu m. 135/2)

2022-04-15T10:54:34+03:0009 Mart 2021|

Cebri İcra Yolu ile Taşınmaz Satışı Halinde Kiracının Durumu (2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu m. 135/2) 1. Giriş2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 134. Maddesinde ‘’İcra dairesi tarafından taşınmaz kendisine ihale edilen alıcı o taşınmazın mülkiyetini iktisap etmiş olur…’’ şeklinde düzenleme bulunmaktadır. Zaman zaman alıcıya ihale edilen taşınmazın borçlu veya üçüncü [...]

Yeni Malikin Gereksinimi Sebebi İle Kiralananın Tahliyesi

2022-04-15T11:02:26+03:0009 Mart 2021|

Yeni Malikin Gereksinimi Sebebi İle Kiralananın Tahliyesi  A. GİRİŞ TBK 310. Maddesi gereği kiralananın el değiştirmesi halinde yeni malikin kira sözleşmesinin tarafı olacağı hüküm altına alınmıştır. Kiracıyı koruyan 310. Maddeye karşılık gelecek şekilde yeni maliki de koruma gereksinimi duyan kanun koyucu, kira sözleşmesini sona erdiren durumlar arasında “yeni malikin gereksinimi” düzenlemesine [...]

Ticari Davalarda Yaygın Olarak İleri Sürülen Deliller

2022-04-11T16:11:19+03:0030 Haziran 2020|

Ticari Davalarda Yaygın Olarak İleri Sürülen Deliller Alacak davası, herhangi bir nedenden doğmuş ve muaccel olan alacağın ödenmediğini iddia eden alacaklının mahkemeden bu alacağının tespiti ile kendisine ödenmesine karar verilmesini talep ettiği dava türüdür. Uygulamada en sık karşılaşılan dava türlerinden biri de alacak davaları yada alacak davasının farklı bir görümü olan itirazın iptali [...]

Go to Top