Eşya Hukuku

Kat Malikinin Yükümlülükleri

2022-04-13T18:29:15+03:0009 Mart 2021|

Kat Malikinin Yükümlülükleri Aynı taşınmaz içerisinde bağımsız bölümlere sahip olan kat maliklerinin birlikte sükûn içerisinde yaşayabilmesi ve doğabilecek uyuşmazlıkların önlenmesi için Kat Mülkiyeti Kanununda (“Kanun”, “KMK”) birtakım düzenlemeler bulunmaktadır. Kanunun dördüncü bölümünde bulunan bu düzenlemeler, kat maliklerine birbirlerine karşı borç ve yükümlülükler getirmektedir. Bu borç ve yükümlülüklerin odak noktası ortak [...]

Devletin Tapu Sicillerinin Hukuka Aykırı Şekilde Tutulmasından Doğan Sorumluluğu (TMK 1007)

2022-04-14T11:40:50+03:0009 Mart 2021|

Devletin Tapu Sicillerinin Hukuka Aykırı Şekilde Tutulmasından Doğan Sorumluluğu (TMK 1007) Haksız fiil sorumluluğunun temel unsuru kusurluluk olmakla birlikte, tüm haksız fiiller kusurla meydana gelmemektedir. Kusursuz gerçekleşen birtakım zararlandırıcı fiillerin de denkleştirme adaleti gereğince tazmini gerektiğinden kanun koyucu riskli bazı faaliyetleri yürütenleri kusursuz olsalar dahi sorumlu tutmuştur. Tapu sicilinin tutulmasından [...]

Yeni Malikin Gereksinimi Sebebi İle Kiralananın Tahliyesi

2022-04-15T11:02:26+03:0009 Mart 2021|

Yeni Malikin Gereksinimi Sebebi İle Kiralananın Tahliyesi  A. GİRİŞ TBK 310. Maddesi gereği kiralananın el değiştirmesi halinde yeni malikin kira sözleşmesinin tarafı olacağı hüküm altına alınmıştır. Kiracıyı koruyan 310. Maddeye karşılık gelecek şekilde yeni maliki de koruma gereksinimi duyan kanun koyucu, kira sözleşmesini sona erdiren durumlar arasında “yeni malikin gereksinimi” düzenlemesine [...]

Alacağın Devrinde Borçlunun Hukuki Durumu

2023-10-10T10:39:21+03:0005 Temmuz 2020|

Alacağın Devrinde Borçlunun Hukuki Durumu I. GENEL OLARAK Alacağın devri, kural olarak alacak hakkının borçlunun rızası aranmaksızın üçüncü bir kişiye devredilmesi işlemidir. Alacağın devri, niteliği bakımından bir hukuki işlemdir. Bu işlemle taraflar sözleşmeye dayalı olarak alacak hakkının devredenden devralana geçirilmesini sağlarlar[1]. Taraflar sözleşme ile alacağın devredilemeyeceğini kararlaştırabildikleri gibi, kanundan doğan nedenler veya işin [...]

5651 Sayılı Kanun Kapsamında Erişimin Engellenmesi

2022-04-11T16:09:37+03:0025 Haziran 2020|

5651 Sayılı Kanun Kapsamında Erişimin Engellenmesi İnternet   ortamında düşüncelerin açıklanması ve yayılması; basılı yayınlara oranla daha kolay, ucuz, hızlı ve yaygındır. İnternet sitelerine erişim kolay olduğu gibi bu sitelerin büyük miktarda veriyi muhafaza etme ve yayma imkânı vardır. Bu sebeple internet ortamında yapılan yayınlarla bazı suçlar daha kolay işlenebilmekte özellikle de kişilik hakları   [...]

Yürürlüğü Ertelenen Türk Borçlar Kanunu Hükümleri Işığında İşyeri Kira Sözleşmelerinde Yeni Dönem

2022-04-11T16:08:46+03:0025 Haziran 2020|

01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda (“TBK”), yer alan tüm maddeler aynı tarihte yürürlüğe girmemiş, kiracısı tacir sayılan veya özel hukuk ya da kamu hukuku tüzel kişisi olan işyeri kiraları bakımından ilgili maddelerin yürürlük tarihi 01/07/2020 ye bırakılmıştır. Bu maddelerin yürürlüğe girmesine sayılı günler kalmışken erteleme süresinin bitmesi ile iş yeri kira sözleşmelerinin

İnşaat Sözleşmelerinde Yüklenicinin Ayıptan Doğan Sorumluluğunun Şartları

2022-04-11T16:07:47+03:0014 Haziran 2020|

İnşaat Sözleşmelerinde Yüklenicinin Ayıptan Doğan Sorumluluğunun Şartları İş sahibi eserin kendisine teslim edilmesinden sonra hayatın olağan akışına göre bir an önce eseri gözden geçirmelidir.  Eğer eserde eksiklik veya ayıplar var ise; derhal yükleniciye bildirmelidir. Eserdeki ayıp ifa anında var olup fark edilmemiş olabileceği gibi, sonradan meydana gelmişte olabilir. Eserdeki ayıbın sonradan ortaya çıkması [...]

İnşaat Sözleşmeleri

2023-10-06T18:50:46+03:0013 Mayıs 2020|

İnşaat Sözleşmeleri İnşaat sözleşmesi Türk Borçlar Kanunu’nda (TBK) özel olarak düzenlenmiş değildir. Bununla birlikte; inşaat sözleşmesiniteliği itibarıyla bir eser sözleşmesidir. Eser sözleşmesi TBK m.470’de düzenlenmiştir. İlgili hüküm uyarınca; eser sözleşmesi, yüklenicinin bir eser meydana getirmeyi, iş sahibinin de bunun karşılığında bir bedel ödemeyi üstlendiği sözleşmedir. Taşınmaz İnşaat Kavramı Bina sadece taşınmaz yapılara denmediği [...]

Go to Top