Elektronik Ticaret Hukuku

E-Ticaret Sitelerinin KVKK Bakımından Yükümlülükleri

2022-04-14T11:37:45+03:0009 Mart 2021|

E-Ticaret Sitelerinin KVKK Bakımından Yükümlülükleri Bilişim teknolojilerindeki değişimler, küreselleşme ve tüm dünyada ticaretin serbestleştirilmesi eğilimi, geleneksel ticaret uygulamalarının ötesinde yeni bir kavram olarak elektronik ticaret (e-ticaret) uygulamalarını gündeme getirmiştir. 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da e-ticaret: “Fiziki olarak karşı karşıya gelmeksizin, elektronik ortamda gerçekleştirilen çevrim içi iktisadi ve ticari [...]

İşletmeden Tüketiciye (B2C) Elektronik Ticaret İş Modelinde Tabi Olunan Hukuki Yükümlülükler

2022-04-15T11:11:57+03:0009 Mart 2021|

İşletmeden Tüketiciye (B2C) Elektronik Ticaret İş Modelinde Tabi Olunan Hukuki Yükümlülükler Özet Ülkemizde ve dünyada işlem hacmi her geçen gün artan elektronik ticaret düzenleyici ve önleyici birtakım yükümlülükler öngörülerek düzenleme altına alınmaktadır. İşletmeden tüketiciye (B2C) iş modelinde ise bir tarafın tüketici konumda olmasının doğal sonucu olarak tüketici hukuku ve tüketiciyi [...]

Online Pazaryeri Uygulamalarının Marka İhlali Durumunda Hukuki Sorumluluğu

2022-04-15T11:16:42+03:0009 Mart 2021|

Online Pazaryeri Uygulamalarının Marka İhlali Durumunda Hukuki Sorumluluğu Herhangi bir gerçek/tüzel kişi adına Türk Patent Kurumu nezdinde tescilli bir markanın, başka bir firma tarafından herhangi bir üründe ya da ambalajında kullanılması, satışa sunulması veya reklamlarda kullanılması marka ihlaline yol açan başlıca fiillerdendir. Şüphesiz marka ihlalini gerçekleştiren kişiler Sınai Mülkiyet Kanunu [...]

Go to Top