Borçlar Hukuku

Kanunun Emredici Hükümlerine Aykırı Sözleşme Maddelerine Uygulanacak Olan Yaptırımlar

2022-09-16T18:00:12+03:0021 Mart 2022|

Your Content Goes Here I. Sözleşme Özgürlüğü Kavramı Sözleşme özgürlüğü kavramı; sözleşme yapma veya yapmama özgürlüğü, sözleşmenin içeriğini düzenleme ve tipini belirleme özgürlüğü, sözleşmenin şeklini belirleme özgürlüğü, sözleşmenin karşı tarafını seçme özgürlüğü, sözleşmede değişiklik yapma ve sözleşmeyi ortadan kaldırma özgürlüğü gibi alt kavramları içinde barındırır1. Sözleşme özgürlüğü, kaynağını irade özgürlüğünden [...]

Kefalet Sözleşmelerinde Eşin Yazılı Rızası Zorunluluğu

2022-06-17T17:02:42+03:0025 Haziran 2021|

Kefalet Sözleşmelerinde Eşin Yazılı Rızası Zorunluluğu a. Genel Olarak 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun (“TBK”) 584. Maddesi, kefil oldukları sırada evli olan kişiler için sınırlama getirerek, bu kişilerin yaptığı kefalet sözleşmesinin geçerliliğini eşlerinin yazılı rızası olmasına bağlamıştır. TBK’nın 584. Maddesi: “Eşlerden biri mahkemece verilmiş bir ayrılık kararı olmadıkça veya yasal olarak ayrı yaşama hakkı [...]

Tahliye Taahhüdünün Geçerlilik Şartları ve Sonuçları

2022-06-17T16:42:26+03:0016 Haziran 2021|

Tahliye Taahhüdünün Geçerlilik Şartları ve Sonuçları Tahliye Taahhüdü Kavramı Konut ve çatılı işyeri kira sözleşmeleri, belirli süreli yapılmış olsa dahi sürenin bitimi ile birlikte kendiliğinden sona ermemektedir. Kiracı, sözleşmenin feshini bildirmediği sürece sözleşme, süre sonunu takip eden her yıl için bir yıl daha uzamaktadır. Kira sözleşmesi süresinin kanun gereği uzamasına karşın, kiracı tahliye [...]

Kamu Arazisi Tahsis Edilerek İşletilen Turizm İşletmelerinden Tahsil Edilmesi Gereken Bazı Ödemeler 30 Kasım 2022 Tarihine Ertelenmiştir.

2022-06-17T16:13:01+03:0026 Mayıs 2021|

Kamu Arazisi Tahsis Edilerek İşletilen Turizm İşletmelerinden Tahsil Edilmesi Gereken Bazı Ödemeler 30 Kasım 2022 Tarihine Ertelenmiştir. İşbu bilgi notu, 25.05.2021 tarihli Resmî Gazetede yayınlanan “7319 Sigortacılık ile Diğer Bazı Alanlara İlişkin Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” kapsamında kamu arazileri üzerinde yer alan turizm işletmelerinin bazı ödemelerinin ertelenmesi hususunda hazırlanmıştır. [...]

Kiracı Aleyhine Düzenleme Yasağı (TBK m. 346)

2022-04-11T16:32:36+03:0020 Mayıs 2021|

Kiracı Aleyhine Düzenleme Yasağı (TBK m. 346) I. Genel Olarak Kiracı aleyhine düzenleme yasağını düzenleyen, konut ve çatılı işyeri kiralarında kiracıyı koruyan yeni düzenlemelerden biri olan Türk Borçlar Kanunu’nun 346. maddesi uyarınca, ‘’Kiracıya, kira bedeli ve yan giderler dışında başka bir ödeme yükümlülüğü getirilemez. Özellikle, kira bedelinin zamanında ödenmemesi hâlinde ceza koşulu ödeneceğine veya [...]

Miras Bırakanın Tenkise Tabi Tasarrufları II: Sağlararası Kazandırmalar (TMK.m.563-567)

2022-04-11T16:31:54+03:0014 Mayıs 2021|

Miras Bırakanın Tenkise Tabi Tasarrufları II: Sağlararası Kazandırmalar (TMK.m.563-567) Tenkis davasının konusu; miras bırakanın saklı payı ihlal eden tasarruflarının bu ihlal (tecavüz/aşım) oranında indirilmesi ve indirilen kısmın saklı paylı mirasçıya iade edilmesidir[1]. Tenkise tabi kazandırmalar kanuna göre, ölüme bağlı kazandırmalar ve sağlararası kazandırmalar olmak üzere ikiye ayrılır[2]. Miras bırakanın yapmış olduğu ölüme bağlı [...]

SGK 29 No’lu Çıkış Kodunun Kaldırılması ve Düzenlenen Yeni Çıkış Kodları

2022-04-11T16:25:39+03:0013 Nisan 2021|

SGK 29 No’lu Çıkış Kodunun Kaldırılması ve Düzenlenen Yeni Çıkış Kodları Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 08.04.2021 tarihinde yayınladığı basın açıklaması ile İş Kanunu Madde 25/II “ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan davranışlar” kapsamında kullanılan 29 nolu çıkış kodunun kaldırıldığını; ilgili madde kapsamındaki ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan hallerin her biri için ayrı kod düzenlendiğini [...]

Müteselsil Kefalet

2022-04-13T18:02:08+03:0009 Mart 2021|

Müteselsil Kefalet I. Genel Olarak Kefalet sözleşmesi, kefilin alacaklıya karşı, borçlunun borcunu ifa etmemesinin sonuçlarından kişisel olarak sorumlu olmayı taahhüt ettiği bir sözleşmedir. Buna göre, alacaklı, borçluyu takip etmeden veya taşınmaz rehnini paraya çevirmeden müteselsil kefili takip etme hakkına sahiptir1. Müteselsil kefalet, alacaklı bakımından adi kefalete kıyasla daha geniş bir [...]

Gizli Ayıpta Bildirim Yükümlülüğü ve Bildirim Zamanı

2022-04-13T18:09:33+03:0009 Mart 2021|

Gizli Ayıpta Bildirim Yükümlülüğü ve Bildirim Zamanı Türk Borçlar Kanunu’nun (“TBK”) 219.maddesi uyarınca, satıcının, alıcıya taahhüt ettiği niteliklerin satılanda bulunmaması veya kullanım amacı bakımından değerini ve alıcının ondan beklediği faydaları ortadan kaldıran veya önemli ölçüde azaltan maddi, hukuki ya da ekonomik eksikliklerin bulunması durumlarında ayıptan söz edilir. TBK kapsamında ayıp, “açık [...]

Belirli Süreli Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmelerinde On Yıllık Uzama Süresi Nedeni İle Kiraya Verenin Fesih Hakkı

2022-04-13T18:13:50+03:0009 Mart 2021|

Belirli Süreli Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmelerinde On Yıllık Uzama Süresi Nedeni İle Kiraya Verenin Fesih Hakkı I. On Yıllık Uzama Süresinin Başlangıç Anı Konut ve çatılı işyeri kiralarında uzama süresini düzenleyen Türk Borçlar Kanunu 347/f.1. uyarınca, “Konut ve çatılı işyeri kiralarında kiracı, belirli süreli sözleşmelerin süresinin bitiminden en az [...]

Go to Top