Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapıldı

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapıldı

Covid-19 salgının etkilerini azaltmak için alınan önlemler kapsamında 9 Mayıs 2020 tarihli ve 31122 sayılı Resmi Gazete’de Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar(Karar Sayısı: 2501)yayımlanmıştır. Buna göre salgının Türkiye’de ilk görüldüğü tarih olan 11/3/2020 tarihinden önce düzenlenen ve süresi devam eden yatırım teşvik belgeleri kapsamındaki yatırımların tamamlanabilmesi adına talep üzerinebir yıla kadar ilave süre verilebileceği düzenlenmiştir.

Söz konusu düzenleme ile Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’a (“Karar”) eklenen geçici madde aşağıdaki gibidir:

GEÇİCİ MADDE 14-(1) Deprem, salgın gibi doğal ve biyolojik afet hallerinde yarım kalan veya tamamlanamayan yatırımlardan, 11/3/2020 tarihinden önce düzenlenen ve bu tarih itibariyle süresi devam eden yatırım teşvik belgeleri kapsamındaki yatırımların tamamlanabilmesini teminen, talep edilmesi halinde bir yıla kadar ilave süre verilebilir. Bu fıkra hükmü geçici 6 ncı maddenin birinci fıkrası hükmü ile birlikte uygulanmaz.”

Bu konu hakkında daha fazla bilgi için:

Av. Murat Erbilen
Av. Murat ErbilenOrtak/Avukat
Av. Kağan Burak Arıkan
Av. Kağan Burak ArıkanAvukat

Lütfen paylaşmak istediğiniz platformu seçin.