Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’da Yapılan Değişiklik

Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’da Yapılan Değişiklik

30 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’da yapılan değişiklik ile 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’a geçici madde eklenerek yürürlüğe girmiştir.

Covid-19 salgın hastalığıyla mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan kısıtlamalar dikkate alınarak hak kayıplarının önlenmesi amacıyla;

  • İbraz süresinin son günü 30 Nisan 2021 ila 31 Mayıs 2021 (bu tarihler dahil) tarihleri arasına isabet eden çekler, bu tarihler arasında ibraz edilemeyecek olup, 1 Haziran 2021’den sonra, kalan ibraz süresi içinde ibraz edilebilecektir.
  • 30 Nisan 2021 ila 31 Mayıs 2021 (bu tarihler dahil) tarihleri arasında vadesi gelen kambiyo senedine dayalı alacaklar hakkında, bu tarihler arasında icra ve iflas takibi başlatılamayacak, ihtiyati haciz kararı verilemeyecek ve başlamış olan takipler duracaktır.
  • Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Kapsamına giren kamu idarelerinin kamu hukukundan veya özel hukuktan doğal alacakları hakkında 30 Nisan 2021 ila 31 Mayıs 2021 (bu tarihler dahil) tarihleri arasında icra ve iflas takibi başlatılamayacaktır.

Ayrıntılı bilgi için: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/04/20210430-10.pdf

Lütfen paylaşmak istediğiniz platformu seçin.