Mustafa Doğan İnal

Posizyon: Kurucu Ortak
E-Posta: [email protected]
Kategoriler: Kurucu Ortak

Mustafa Doğan İnal

Kurucu Ortak

Mustafa Doğan İnal, başta basın hukuku ve ceza hukuku olmak üzere müvekkillerine hukukun birçok alanında hizmet vermektedir.

Mustafa Doğan İnal, bugüne kadar birçok önemli projede çalışmış olup uyuşmazlık çözümünün her aşamasına ilişkin önemli bir tecrübeye sahiptir. Ceza hukuku, basın hukuku, dava süreçleri, gayrimenkul ve enerji hukuku alanında birçok davayı başarı ile sonuçlandırmıştır.

Lexist’i kurmadan önce Albayrak Holding bünyesinde ve Yeni Şafak Gazetesi hukuk müşaviri olarak çalışmıştır.

2016 yılında Lexist Avukatlık Bürosunu kurmuş olup şirketler hukukundan doğan uyuşmazlıklar, hissedarlar arası uyuşmazlıklar, taşınmazlara ve inşaat hukuku alanında doğan uyuşmazlıkların çözümü konusunda müvekkillerine başarı ile hizmet vermektedir.

Kariyer ve Nitelikler

 • İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi

Profesyonel Üyelikler

 • İstanbul Barosu

Çalışma Alanları

 • Uyuşmazlık Çözümü (Dava ve icra süreçleri)
 • Şirketler ve Ticaret Hukuku
 • Gayrimenkul Hukuku
 • Enerji Hukuku
 • Basın Hukuku
 • Ceza Hukuku

Mustafa Doğan İnal

Kurucu Ortak

Mustafa Doğan İnal Kurucu Ortak Mustafa Doğan İnal, başta basın...

Dr. Eyüp Kul

Dr. Eyüp Kul

Posizyon: Kurucu Ortak
E-Posta: [email protected]
Kategoriler: Kurucu Ortak

Dr. Eyüp Kul

Kurucu Ortak

Dr. Eyüp Kul, uyuşmazlık çözümü ile birleşme ve devralmalar, inşaat, enerji ve altyapı projelerinde müvekkillerine hizmet vermektedir.

Eyüp, bugüne kadar birçok önemli projede çalışmış, başta birleşme ve devralma, finans ve enerji olmak üzere, önemli sözleşmelerin müzakerelerine liderlik etmiştir. Proje ve müzakere safhalarındaki geniş deneyim ona, uyuşmazlık çözümünün her aşamasında uyuşmazlığın kaynağını görebilen güçlü ve stratejik bir bakış açısı kazandırmıştır.

Eyüp, uyuşmazlık çözümünün her aşamasına ilişkin önemli bir tecrübeye sahiptir. İcra hukuku, dava süreçleri, alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri ve tahkim alanında birçok davaya başarı ile liderlik etmiştir.
Lexist’in kurulmasından önce kendi ofisinde avukat olarak çalışmış, onun da öncesinde Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. ve Türksat Uydu Haberleşme ve Kablo TV İşletme A.Ş.’nin o dönem iştiraki olan Monako merkezli Eurasiasat S.A.M. şirketinde avukat olarak çalışmıştır.

Mesleğinin ilk yıllarında çeşitli şirket ve şahısların icra takipleri, danışmanlıkları ve çok çeşitli alanlardaki davalarının takibi ile iştigal etmiş, sonraki yıllarda iş hukuku uyuşmazlıkları, şirketler hukukundan doğan uyuşmazlıklar, hissedarlar arası uyuşmazlıklar, taşınmazlara ve inşaat hukuku alanında doğan uyuşmazlıkların çözümü konusunda deneyim kazanmıştır. Birçok büyük inşaat projesinde uyuşmazlıkların çözümünde aktif rol almıştır.

Otoyol, tünel, köprü, şehir hastaneleri ve enerji santralleri gibi büyük ölçekli inşaat sözleşmelerinde yatırımcılara verilen taahhütlerin hukuki niteliklerini inceleyen bir kitabı ve çeşitli konularda yayımlanmış makaleleri bulunmaktadır.

Kariyer ve Nitelikler

 • Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora, İstanbul, 2020
 • UC Davis School of Law, Yüksek Lisans, ABD, 2011
 • Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Lisans, İstanbul, 2001

Profesyonel Üyelikler

 • İstanbul Barosu

Çalışma Alanları

 • Uyuşmazlık Çözümü
 • İnşaat, Enerji ve Altyapı Projeleri
 • Birleşme ve Devralmalar

Dr. Eyüp Kul

Kurucu Ortak

Dr. Eyüp Kul Kurucu Ortak Dr. Eyüp Kul, uyuşmazlık çözümü...

Dr. Murat Erbilen

Posizyon: Ortak
E-Posta: [email protected]
Kategoriler: Ortak

Dr. Murat Erbilen

Ortak

Kariyer ve Nitelikler

 • Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Doktora – 2022
 • Boston University School of Law, Banka ve Finans Hukuku Yüksek Lisansı – 2016
 • Columbia University School of Law, New York (Doktora Tezi Araştırma Çalışmaları 2008-2009)
 • Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Yüksek Lisansı- 2007
 • Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi – 2001

Profesyonel Üyelikler

 • İstanbul Barosu
 • New York Eyalet Barosu
 • New York Şehir Barosu

Çalışma Alanları

 • Proje Finansmanı
 • Kurumsal Finansman
 • Dış Ticaret Finansmanı
 • Birleşmeler Devralmalar
 • Yatırım Fonları
 • Satın Alma Finansmanı
 • Krediler
 • Seküritizasyon
 • Yapılandırılmış Finansman
 • Varlık Finansmanı
 • Kurumsal Yönetim
 • Sermaye Piyasası Hukuku
 • Uluslararası Ödeme Sistemleri
 • Şirket Yapılandırmaları
 • Tahkim

Dr. Murat Erbilen

Ortak

Dr. Murat Erbilen Ortak Kariyer ve Nitelikler Yeditepe Üniversitesi Hukuk...

Ayşe Ergül Arslanoğlu

Posizyon: Kıdemli Avukat
Kategoriler: Kıdemli Avukat

Ayşe Ergül Arslanoğlu

Kıdemli Avukat

Ayşe Ergül Arslanoğlu, ticaret hukuku ekibinde Kıdemli Avukat olarak çalışmaktadır.

Ayşe Ergül Arslanoğlu ticari uyuşmazlıklardan kaynaklanan uyuşmazlıklarda çalışmaktadır.

Ayşe Ergül Arslanoğlu, sözleşmeler hukuku, gayrimenkul hukuku, inşaat hukuku ve ticaret hukuku alanlarında dava ve dava öncesi hukuki süreçleri takip etmektedir.

Ayrıca, miras hukuku ve aile hukuku alanındaki tecrübesiyle bu konulardaki uyuşmazlıkların tüm süreçlerinde müvekkillerini temsil etmektedir.

Eğitim

 • İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi

Profesyonel Üyelikler

 • İstanbul Barosu

Çalışma Alanları

 • Uyuşmazlık Çözümü (Dava ve icra süreçleri)
 • Gayrimenkul Hukuku
 • Şirketler ve Ticaret Hukuku
 • Miras Hukuku
 • Aile Hukuku
 • İdare Hukuku
 • İcra – İflas Hukuku
 • Ceza Hukuku
 • Basın Hukuku

Ayşe Ergül Arslanoğlu

Kıdemli Avukat

Ayşe Ergül Arslanoğlu Kıdemli Avukat Ayşe Ergül Arslanoğlu, ticaret hukuku...

Betül Sena Tatar

Posizyon: Avukat
E-Posta: [email protected]
Kategoriler: Avukat

Betül Sena Tatar

Avukat

Betül Sena Tatar, ticaret hukuku ekibinde Avukat olarak çalışmaktadır.

Betül Sena Tatar, özellikle şirketler hukuku, ticaret hukuku ile icra ve iflas hukukuna ilişkin uyuşmazlıklarda hizmet vermektedir.

Ayrıca, sözleşmeler hukuku, gayrimenkul hukuku, inşaat hukuku, miras hukuku ve ticaret hukuku alanlarında dava ve dava öncesi hukuki süreçleri takip etmektedir.

Eğitim

 • Altınbaş Üniversitesi Kamu Hukuku A.B.D. Tezli Yüksek Lisans (Devam Ediyor)
 • Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Hukuk Fakültesi

Profesyonel Üyelikler

 • İstanbul Barosu

Çalışma Alanları

 • Şirketler ve Ticaret Hukuku
 • İcra – İflas Hukuku
 • Miras Hukuku
 • İdare Hukuku
 • Ceza Hukuku
 • Basın Hukuku

Betül Sena Tatar

Avukat

Betül Sena Tatar Avukat Betül Sena Tatar, ticaret hukuku ekibinde...

Beyza Gözen

Posizyon: Avukat
E-Posta: [email protected]
Kategoriler: Avukat

Beyza Gözen

Avukat

Beyza 2021 yılında Galatasaray Üniversitesi’nden onur öğrencisi olarak mezun olmuş ve Lexist Avukatlık Ortaklığı’nın Danışmanlık Departmanı’nda yasal stajını başlatmıştır. Yasal stajı süresince, hukuki araştırmalar yaparak, çeşitli sözleşmeler ve hukuki dokümanlar hazırlayarak yerli ve yabancı şirketlere hukuki danışmanlık verilmesi konusunda takımına destek vermiştir. Ayrıca Beyza, Yap-İşlet-Devret, Proje Finansmanı, Halka Arz ve Finans Merkezi gibi projelere katılarak takımına katkı sağlamıştır.

Beyza çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren yerli ve yabancı şirketlerin ticari sözleşmelerinin, projelerinin ve diğer her türlü kurumsal işlemlerinin hazırlanması ve incelenmesi konularına dair hukuki danışmanlık hizmeti vermeye devam etmektedir.

Kariyer ve Nitelikler

 • Koç Üniversitesi, Uluslararası Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Programı (devam ediyor)
 • Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Profesyonel Üyelikler

 • İstanbul Barosu

Çalışma Alanları

 • Şirketler Hukuku
 • Ticaret Hukuku
 • Proje Finansmanı
 • Birleşme ve Devralmalar
 • Sözleşmeler Hukuku

Beyza Gözen

Avukat

Beyza Gözen Avukat Beyza 2021 yılında Galatasaray Üniversitesi’nden onur öğrencisi...

Elif Dilara Yiğit

Posizyon: Avukat
E-Posta: [email protected]
Kategoriler: Avukat

Elif Dilara Yiğit

Avukat

Elif Dilara Yiğit, iş ve sosyal güvenlik hukuku ekibinde Avukat olarak çalışmaktadır.

Elif Dilara Yiğit, iş ve sosyal güvenlik hukuku alanında çalışmakta olup farklı sektörlerde faaliyet gösteren müvekkillerine; işçi ile işveren arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi, işe alma ve işten çıkarmaya ilişkin usullerin oluşturulması, işçi ile işveren arasında çıkan uyuşmazlıkların çözümlenmesi gibi süreçlerde hukuki danışmanlık vermektedir.

Ayrıca, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na uyum süreçlerini takip etmektedir. İş hukuku’nda dava sürecinden önce yürütülen arabuluculuk görüşmelerinde görev almaktadır.

Kariyer ve Nitelikler

 • İstanbul Ticaret Üniversitesi, Hukuk Fakültesi

Profesyonel Üyelikler

 • İstanbul Barosu

Çalışma Alanları

 • Uyuşmazlık Çözümü (Dava ve icra süreçleri)
 • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
 • Arabuluculuk Görüşmeleri

Elif Dilara Yiğit

Avukat

Elif Dilara Yiğit Avukat Elif Dilara Yiğit, iş ve sosyal...

Elif Yaşaroğlu

Elif Yaşaroğlu

Posizyon: Kıdemli Avukat
Kategoriler: Kıdemli Avukat

Elif Yaşaroğlu

Kıdemli Avukat

Elif Yaşaroğlu, kişisel verilerin korunması ile sınai ve fikri mülkiyet hukuku ekibinde Kıdemli Avukat olarak çalışmaktadır.

Elif Yaşaroğlu, kişisel verilerin korunması alanında çalışmakta olup farklı sektörlerde faaliyet gösteren müvekkillerinin ulusal ve uluslararası veri koruma mevzuatı kapsamında uyum projelerini yürütmektedir. Ayrıca, sektörel bazda kişisel verilerin korunması, fikri mülkiyet ve marka hukukuna ilişkin olarak danışmanlık ve dava takibi hizmeti vermektedir.  Buna ek olarak bankacılık faaliyetlerinden kaynaklanan uyuşmazlıklar ile Kamu İhale Kanunu ve imar hukuku’ndan kaynaklanan uyuşmazlıklar kapsamında da danışmanlık ve dava takibi hizmeti vermektedir.

Elif Yaşaroğlu, fikri mülkiyet hukuku, e-ticaret ve internet hukuku başta olmak üzere şirketler ve ticaret hukuku ve gayrimenkul hukuku alanında uyuşmazlıkların takibini yapmakta olup hem adli hem idari yargıda müvekkillerini temsil etmektedir. Ayrıca Lexist bünyesinde, müvekkillerine ve sivil toplum kuruluşları ile özel ve kamu işletmelerine uzmanlık alanlarına ilişkin olarak eğitimler vermektedir.

Kariyer ve Nitelikler

Profesyonel Üyelikler

Çalışma Alanları

Elif Yaşaroğlu

Kıdemli Avukat

Elif Yaşaroğlu Kıdemli Avukat Elif Yaşaroğlu, kişisel verilerin korunması ile...

Emre Ramazan Atasoy

Posizyon: Kıdemli Avukat
E-Posta: [email protected]
Kategoriler: Kıdemli Avukat

Emre Ramazan Atasoy

Kıdemli Avukat

Emre Ramazan Atasoy, ticaret hukuku ekibinde Kıdemli Avukat olarak çalışmaktadır.

Emre Ramazan Atasoy, ticaret hukuku, şirketler hukuku, inşaat hukuku, kira hukuku, miras hukuku başta olmak üzere özel hukuk alanında çalışmakta olup farklı birçok sektörde faaliyet gösteren şirketlerin dava ve danışmanlık süreçlerini yönetmektedir.

Emre Ramazan Atasoy, icra ve dava süreçlerinde uyuşmazlıklarda müvekkillerini temsil etmektedir.

Kariyer ve Nitelikler

Profesyonel Üyelikler

Çalışma Alanları

 • Uyuşmazlık Çözümü (Dava ve icra süreçleri)
 • Hukuki Süreç Yönetimi
 • İnşaat Hukuku
 • Kira Hukuku
 • Şirketler ve Ticaret Hukuku
 • Miras Hukuku
 • Gayrimenkul Hukuku
 • İcra-İflas Hukuku

Emre Ramazan Atasoy

Kıdemli Avukat

Emre Ramazan Atasoy Kıdemli Avukat Emre Ramazan Atasoy, ticaret hukuku...

Etka Koçoğlu

Posizyon: Uluslararası Tahkim Avukatı
E-Posta: [email protected]
Kategoriler: Uluslararası Tahkim Avukatı

Etka Koçoğlu

Uluslararası Tahkim Avukatı

Etka Koçoğlu bir uluslararası tahkim avukatıdır ve yatırım tahkimi ve uluslararası ticari tahkim alanlarına yoğunlaşmaktadır.

Etka 2017’de stajyer avukat olarak katıldığı Lexist Hukuk Bürosunda uluslararası tahkim ekibinin bir parçasıdır. Etka çeşitli devlet organlarını yatırım tahkimlerinde temsil etmenin yanı sıra inşaat alanında gerçekleşen uluslararası ticari tahkim süreçlerinde de görev almıştır.

Etka, stajyerlik yıllarında enerji hukuku, ticaret hukuku ve proje finansmanı alanlarında tecrübe kazandıktan sonra uluslararası tahkim ve alternatif uyuşmazlık çözüm yolları alanlarında uzmanlaşma yoluna giderek Queen Mary University of London’da Karşılaştırmalı ve Uluslararası Uyuşmazlık Çözümü konulu LL.M. derecesini elde etmiştir. Buradaki yüksek lisans eğitimi sırasında yatırım tahkimi ve uluslararası ticari tahkim konularında aldığı modüllerin yanı sıra enerji ve inşaat alanlarında çıkan uyuşmazlıkların tahkim yoluyla çözülmesine dair dünyanın önde gelen tahkim profesörlerinden ve uygulayıcılarından dersler almıştır.

Etka hukuk fakültesi yıllarında 23. Willem C. Vis Uluslararası Ticari Tahkim Farazi Dava Yarışmasına ve 12. ICC Uluslararası Ticari Arabuluculuk Yarışmasına katılmıştır. Bununla birlikte 2020 yılında Queen Mary University of London’ı temsil eden takımın bir üyesi olarak Frankfurt Yatırım Tahkimi Farazi Dava Yarışmasına katılım göstermiştir. Etka 27. Willem C. Vis Uluslararası Ticari Tahkim Yarışmasında ise hakem olarak görev almıştır.

Kariyer ve Nitelikler

 • LL.M. in Comparative and International Dispute Resolution at Queen Mary University of London – 2021
 • LL.B., Istanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) – 2017
 • Austrian Arbitration Academy – University of Vienna – 2016
 • Kabataş Lisesi

Profesyonel Üyelikler

 • İstanbul Barosu

Çalışma Alanları

 • Yatırım Tahkimi
 • Uluslararası Ticari Tahkim
 • Uluslararası Ticari Arabuluculuk
 • Uluslararası Hukuk

Etka Koçoğlu

Uluslararası Tahkim Avukatı

Etka Koçoğlu Uluslararası Tahkim Avukatı Etka Koçoğlu bir uluslararası tahkim...

Kadir Özdemir

Posizyon: Kıdemli Avukat
E-Posta: [email protected]
Kategoriler: Kıdemli Avukat

Kadir Özdemir

Kıdemli Avukat

Kadir Özdemir, şirketler hukuku, enerji hukuku, proje finansmanı ve idare hukuku ekibinde Kıdemli Avukat olarak çalışmaktadır.

Kadir enerji ve kurumsal yönetim konularında geniş bir yelpazede tecrübeye sahiptir. Kendisi proje sahiplerine, kamu idarelerine ve yüklenicilere, hükümetle arası anlaşmaların, ev sahibi hükümet anlaşmalarının ve proje anlaşmalarının oluşturulmasında ve müzakeresinde destek sağlamıştır. Kadir nükleer enerji hukuku alanında uzmanlığa sahiptir.

Bununla birlikte hali hazırda Kadir, çeşitli şirketlere proje finansmanı, kurumsal yönetim ve risk yönetimi dahil olmak üzere muhtelif konularda danışmanlık sağlamaktadır.

Kadir, özel ve kamuya ait şirketlere, bu şirketlerin kurumsal yönetimlerine ilişkin konuların yanı sıra proje ve sözleşme yönetimi ve uyuşmazlık çözümü gibi konularda hizmetlerini sunmaktadır.

Kariyer ve Nitelikler

 • University of Montpellier – International School of Nuclear Law Programme
 • LL.B. – İ.D. Bilkent Üniversitesi

Profesyonel Üyelikler

 • Ankara Barosu

Çalışma Alanları

 • Şirketler Hukuku
 • Enerji Hukuku
 • Proje Finansmanı
 • İdare Hukuku

Kadir Özdemir

Kıdemli Avukat

Kadir Özdemir Kıdemli Avukat Kadir Özdemir, şirketler hukuku, enerji hukuku,...

Mesut Kaya

Posizyon: Ortak
E-Posta: [email protected]
Kategoriler: Ortak

Mesut Kaya

Ortak

Mesut Kaya Enerji Hukuku, İdare Hukuku ve kamu-özel işbirliği projeleri ile Özelleştirme projeleri alanında çalışan bir ortak avukattır.

Mesut, idare hukuku ve borçlar hukuku alanında derin bir tecrübeye sahip olup bu konuda özellikle Türkiye’de türünün ilk örneği olan nükleer enerji santrallerinin kuruluşu, bunlara dair uluslararası anlaşmalar ile ev sahibi hükümeti anlaşmaları, elektrik satın alım anlaşmaları, lisanslamalar da dahil olmak üzere adi ortaklık sözleşmeleri, EPC sözleşmeleri, yakıt tedarik sözleşmeleri, O&M sözleşmeleri gibi özel hukuka tabi konularda çalışmaktadır. Ayrıca ulusal varlık fonlarının kuruluşu ve faaliyetleri alanında da kapsamlı bir çalışması olan Mesut bunun dışında, kurumsal yönetim ve riskin azaltılması alanında, özelleştirme ve birleşme devralma projelerinde de çalışmıştır. Müvekkillerinin bir kısmı uluslararası kuruluşlar olan Mesut aynı zamanda hem devlet kurumlarına hem de özel sektöre de hizmet vermekte böylelikle hukuki süreçlerin her iki tarafını da tecrübe ederek kişisel gelişimini iki yönlü olarak sağlamaktadır.

Lexist Avukatlık Bürosu’na katılmadan önce Mesut, alanında uzman, sektörde yer edinmiş ve geçmişi olan dava ağırlıklı bir büroda çalışmıştır. Burada özellikle kamu ihaleleri ile bu ihalelere dair sözleşmelerden kaynaklanan uyuşmazlıklar ve inşaat hukuku alanında uzmanlaşmış ayrıca ticari alacak davalarında önemli rol oynamıştır. Bunun yanında kişisel gelişimi açısından özellikle ceza hukuku alanında bir çok önemli dava dosyasında yer almış ve icra takibi süreçlerine hakimiyet sağlamak için bu alanda bir çok dava yürütmüştür.

Sosyal sorumluluk projeleri başta olmak üzere sivil toplum örgütlerinde de aktif rol üstlenen Mesut, Marmara Üniversitesi öğrencilerinden birkaçı ile mesleki deneyimlerini paylaşarak rehberlik yapmaktadır.

Kariyer ve Nitelikler

 • Montpellier Üniversitesi, Uluslararası Nükleer Enerji Hukuku Programı
 • Galatasaray Üniversitesi, Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Profesyonel Üyelikler

 • İstanbul Barosu

Çalışma Alanları

 • Şirketler Hukuku
 • Birleşme ve Devralma
 • Enerji Hukuku
 • Proje Finansman
 • Özelleştirme
[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

Mesut Kaya

Ortak

Mesut Kaya Ortak Mesut Kaya Enerji Hukuku, İdare Hukuku ve...

Meysa Yamakoğlu

Posizyon: Avukat
E-Posta: [email protected]
Kategoriler: Avukat

Meysa Yamakoğlu

Avukat

Meysa Lexist Avukatlık Ortaklığının Danışmanlık Departmanında yasal stajını tamamlamış olmanın yanında ülkemizde faaliyette bulunan yerli ve yabancı şirketler ile Kamu kurum ve kuruluşlarının hukuki altyapısı ve karşılaştıkları her çeşit sorunların çözümü işlemlerinde, yeni nesil ödeme hizmeti ve elektronik para kuruluşlarının kurulumu aşamasında çeşitli sözleşmelerin ve hukuki dokümanların hazırlanması, finans merkezi altyapısı ve mevzuatının hazırlanması gibi önemli projelerde yer almıştır. Bunun yanında, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası denetim süreçlerine tabi ve ilgili mevzuat uyarınca kuruluş ve faaliyetleri izne bağlı şirketlere, ilgili başvuruların yürütülmesi, takibi ve yapılacak başvuru dosyalarının hazırlanmasına yönelik hukuki danışmanlık hizmeti verilmesinde yardımcı olmuştur. Meysa özelleştirme süreçlerine de dahil olarak projede ihale dokümanlarının incelenmesi, sözleşmelerin hazırlanması ve incelenmesi, projenin hukuki gereksinime dair hususların araştırılması ve ihale süreçlerinden önce yatırımcılar ile katıldığı toplantılar vasıtasıyla hukuki danışmanlık hizmeti verilmesine katkı sağlamış olup, ayrıca şirketlerin halka arz edilme süreçlerinde hukuki destek vermiştir.

Bununla birlikte, Meysa Lexist’e katılmadan önce, genç bir girişimci olarak sahibi olduğu GES Projesi kapsamında ilgili yasal süreçleri kendisi takip etmiş olduğundan enerji hukukuna ilgi duymanın yanı sıra yenilenebilir enerjinin sağlanmasına ilişkin mevzuata da hakimdir. Ayrıca halihazırda lisanslı üreticilerin rüzgar elektrik santrallerinin kurulumu ve işletilmesi için gereken hukuki danışmanlık hizmetlerinin sunulmasına yardımcı olmaktadır. Meysa mezunu olduğu Bahçeşehir Üniversitesi bünyesinde bulunan Uluslararası Hukuk Kulübünün yönetim kurulu üyesi olarak görevlendirilmiş ve Bahçeşehir Üniversitesini farklı platformlarda da temsil etmiştir.

Kariyer ve Nitelikler

 • Bahçeşehir Üniversitesi, Hukuk Fakültesi

Profesyonel Üyelikler

 • İstanbul Barosu

Çalışma Alanları

 • Özelleştirme Uygulamaları
 • Şirketler Hukuku
 • Sözleşmeler Hukuku
 • Enerji Hukuku
 • Ticaret Hukuku
 • Halka Arz

Meysa Yamakoğlu

Avukat

Meysa Yamakoğlu Avukat Meysa Lexist Avukatlık Ortaklığının Danışmanlık Departmanında yasal...

Neşem Nazlı Aksoy

Posizyon: Yönetici Kıdemli Avukat
E-Posta: [email protected]
Kategoriler: Kıdemli Avukat

Neşem Nazlı Aksoy

Yönetici Kıdemli Avukat

Neşem Nazlı Aksoy, ticaret hukuku ekibinde Yönetici Kıdemli Avukat olarak çalışmaktadır.

Neşem Nazlı Aksoy, ticari uyuşmazlıklardan kaynaklanan davalarda çalışmakta olup başta gayrimenkul ve inşaat hukuku olmak üzere şirketler ve ticaret hukuku, tüketici hukuku, kira hukuku ve sözleşmeler hukuku alanlarında hizmet vermektedir.

Neşem Nazlı Aksoy, sözleşmeler hukuku, gayrimenkul hukuku, inşaat hukuku ve ticaret hukuku alanlarında hukuki danışmanlık sunmakta, dava ve dava öncesi hukuki süreçleri takip etmektedir.

Ayrıca miras hukuku ve tüketici hukuku alanında tecrübeye sahip olan Neşem Nazlı Aksoy, uyuşmazlıkların tüm aşamalarında müvekkillerini temsil etmektedir.

Kariyer ve Nitelikler

 • İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi

Profesyonel Üyelikler

 • İstanbul Barosu

Çalışma Alanları

 • Uyuşmazlık Çözümü (Dava ve icra süreçleri)
 • Gayrimenkul Hukuku
 • Şirketler ve Ticaret Hukuku
 • Miras Hukuku
 • Tüketici Hukuku
 • İdare Hukuku
 • İcra – İflas Hukuku

Neşem Nazlı Aksoy

Yönetici Kıdemli Avukat

Neşem Nazlı Aksoy Yönetici Kıdemli Avukat Neşem Nazlı Aksoy, ticaret...

Sevde Nur Paksoy

Posizyon: Avukat
E-Posta: [email protected]
Kategoriler: Avukat

Sevde Nur Paksoy

Avukat

Sevde Nur Paksoy Lexist Avukatlık Bürosu’na 2020 yılında katılmıştır. Sevde’nin çalışma alanları ticaret ve şirketler hukuku, sermaye piyasaları ve birleşme devralmalar üzerinde yoğunlaşmaktadır.

Lexist Avukatlık Bürosu’na avukat olarak katılmadan önce, Sevde, İstanbul’da önde gelen hukuk bürolarında çalışmış ve Türkiye’nin geniş çaplı ve çok amaçlı yatırım projeleri de dahil olmak üzere ulusal ve uluslararası gayrimenkul ve altyapı projelerinde hukuki zeminin oluşturulması dahil hukuki risk raporlarının oluşturulması, bir çok türde sözleşmelerin hazırlanması, revize edilmesi, incelenmesi ve müzakere edilmesi aşamalarında aktif görev almıştır.

Sevde şirketler hukuku alanında çalışmakta ve yerli ve yabancı şirketlerin genel kurul ve yönetim kurulu kararlarının hazırlanması da dahil olmak üzere kurumsal işlemlerine ilişkin danışmanlık vermektedir. Sevde aynı zamanda ulusal ve uluslararası gayrimenkul projeleri kapsamında da hukuki danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

Sevde ayrıca, sermaye piyasası işlemleri hakkında çalışmalara odaklanmış olup, bu alanda ihraççıların ilk halka arz işlemlerinde izahname ve ilgili diğer dokümanların hazırlanması konusunda hizmet sağlamaktadır.

Kariyer ve Nitelikler

 • İstanbul Bilgi Üniversitesi, Hukuk Fakültesi

Profesyonel Üyelikler

 • İstanbul Barosu

Çalışma Alanları

 • Şirketler Hukuku
 • Ticaret Hukuku
 • Birleşme ve Devralmalar
 • Sözleşmeler Hukuku

Sevde Nur Paksoy

Avukat

Sevde Nur Paksoy Avukat Sevde Nur Paksoy Lexist Avukatlık Bürosu’na...

Sezer Yakut

Posizyon: Kıdemli Avukat
E-Posta: [email protected]
Kategoriler: Kıdemli Avukat

Sezer Yakut

Kıdemli Avukat

Sezer Yakut, yatırım tahkimi ve ticari tahkim alanlarına odaklanmış Uluslararası Tahkim avukatıdır.

Sezer, ikili yatırım anlaşmaları ve ticari sözleşmeler kapsamında, uluslararası uyuşmazlık çözümü sorunları ve olası iddialar konusunda hükümetler ve ticari tüzel kişiliklerden oluşan müvekkil portfolyosuna danışmanlık ve vekillik hizmeti vermektedir. Hem yatırımcı-devlet tahkimi hem de ticari tahkim uyuşmazlıklarında çalışmakta olan Sezer, müvekkillerini çeşitli tahkim merkezlerinin (ICSID, SCAI, ICC vb.) kuralları kapsamında yürütülen tahkim süreçlerinde temsil etmektedir.

Sezer Lexist Hukuk Bürosu’na katılmadan önce, uluslararası ve yerel bankaları Türk mahkemelerinde temsil etmek ile birlikte telekomünikasyon şirketleri ve medya holdinglerine de hizmet sunmuştur. Böylece, finansal servisler, bankacılık, medya ve telekomünikasyon sektörleri ile ilgili olarak, Ticaret Hukuku, Tüketici Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku, İş Hukuku, İcra Hukuku ve Basın Hukuku gibi bir çok alanda çalışmıştır.

Sezer ayrıca Cardiff Üniversitesi’nin Uluslararası Ticaret Hukuku yüksek lisans programından mezun olup, düzenli olarak yazdığı makaleler ile akademik çalışmalara katkı sağlamaktadır. Buna ek olarak, Enerji Uyuşmazlıkları Tahkim Merkezi (EDAC)  bünyesindeki Genç Tahkim Grubu’nun da bir üyesidir.

Kariyer ve Nitelikler

 • İstanbul Bilgi Üniversitesi, Hukuk Lisansı
 • Cardiff Üniversitesi, Uluslararası Ticaret Hukuku Yüksek Lisansı

Profesyonel Üyelikler

 • İstanbul Barosu
 • Enerji Uyuşmazlıkları Tahkim Merkezi (EDAC) Genç Tahkim Grubu

Çalışma Alanları

 • Uluslararası Tahkim
 • Ticaret Hukuku
 • Tüketici Hukuku
 • İş Hukuku
 • İcra Hukuku

Sezer Yakut

Kıdemli Avukat

Sezer Yakut Kıdemli Avukat Sezer Yakut, yatırım tahkimi ve ticari...

Tuba Oyuktaş

Posizyon: Yönetici Kıdemli Avukat
E-Posta: [email protected]
Kategoriler: Kıdemli Avukat

Tuba Oyuktaş

Yönetici Kıdemli Avukat

Tuba Oyuktaş, iş ve sosyal güvenlik hukuku ekibinde Yönetici Kıdemli Avukat olarak çalışmaktadır.

Tuba Oyuktaş, iş hukuku alanında çalışmakta olup iş ve sosyal güvenlik hukuku alanında danışmanlık hizmeti vermektedir.

Tuba Oyuktaş, iş hukuku sözleşmelerinin hazırlanması ve bu konuda müvekkillere görüş verilmesi, müvekkillerin iç yönetmeliklerinin, iç yönergelerinin ve uygulamalarının mevzuata uyumunun sağlanması gibi konularda hizmet sunmaktadır. Bu kapsamda, müvekkillerinin önleyici ve düzenleyici tedbirler alınması süreçlerini takip etmekte; adli ve idari yargıda müvekkillerini başarıyla etmektedir.

Ayrıca müvekkillere uzmanlık alanlarına ilişkin olarak eğitimler vermektedir.

Kariyer ve Nitelikler

 • İstanbul Üniversitesi İş Hukuku’nda Arabuluculuk Uzmanlık Eğitimi
 • Arabuluculuk Eğitim Sertifikası (T.C. Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı -2015)
 • Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi

Profesyonel Üyelikler

 • İstanbul Barosu

Çalışma Alanları

 • Uyuşmazlık Çözümü (Dava ve icra süreçleri)
 • İş Hukuku
 • Şirketler ve Ticaret Hukuku
 • Ceza Hukuku

Tuba Oyuktaş

Yönetici Kıdemli Avukat

Tuba Oyuktaş Yönetici Kıdemli Avukat Tuba Oyuktaş, iş ve sosyal...

Yılmaz Mican

Posizyon: İcra Takip Sorumlusu
E-Posta: [email protected]
Kategoriler: İcra Takip Sorumlusu

Yılmaz Mican

İcra Takip Sorumlusu

Kariyer ve Nitelikler

Profesyonel Üyelikler

Çalışma Alanları

 • İcra ve İflas Hukuku

Yılmaz Mican

İcra Takip Sorumlusu

Yılmaz Mican İcra Takip Sorumlusu Kariyer ve Nitelikler Profesyonel Üyelikler...

Yiğit Koçer

Posizyon: Avukat
E-Posta: [email protected]
Kategoriler: Avukat

Yiğit Koçer

Avukat

Yiğit, Bilkent Üniversitesinden onur öğrencisi olarak mezun olmuş ve 2022 yılında Lexist Avukatlık Bürosunda avukat olarak alışmaya başlamıştır. Yerli ve yabancı firmalara hukuki danışmanlık vermiş ve hukuki dokümanların hazırlanmasında çalışmalar gerçekleştirmiştir. Yap-İşlet-Devret, Proje Finansmanı, Halka arz ve Finans Merkezi Projelerinde de de yer alarak bu projelere katkıda bulunmuştur.

Bu çalışmaların yanında Üniversite döneminde sosyal ve akademik çalışmalarda da bulunmuş ve Üniversite bünyesindeki Münazara toplululuğunun 2 sene boyunca başkanlığını yürütmüştür. Akademik anlamda ise Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru dersi kapsamında okul dergisinde de yayımlanan bir makale kaleme almış ve Son olarak, Baker&Mckenzie ve Leiden Üniversitesi tarafından ortaklaşa düzenlenen Çocuk Hakları Moot Court yarışmasında Bilkent Üniversitesini temsil ederek sözlü aşamaya yükselmiştir.

Yiğit, çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren yerli ve yabancı şirketlerin ticari sözleşmeleri, ilgili projeleri ve diğer her türlü kurumsal işlemlerinin hazırlanması ve incelenmesi konusunda hukuki danışmanlık hizmeti vermeye devam etmektedir.

Kariyer ve Nitelikler

 • LL.B. – Bilkent Üniversitesi

Profesyonel Üyelikler

 • İstanbul Barosu

Çalışma Alanları

 • Şirketler Hukuku
 • Ticaret Hukuku
 • Proje Finansmanı
 • Sözleşmeler Hukuku
 • Birleşme ve Devralmalar

Yiğit Koçer

Avukat

Yiğit Koçer Avukat Yiğit, Bilkent Üniversitesinden onur öğrencisi olarak mezun...

Yunus Emre İnal

Posizyon: Avukat
E-Posta: [email protected]
Kategoriler: Avukat

Yunus Emre İnal

Avukat

Yunus Emre İnal, iş ve sosyal güvenlik hukuku ekibinde Avukat olarak çalışmaktadır.

Yunus Emre İnal, iş ve sosyal güvenlik hukuku alanında çalışmakta olup farklı sektörlerde faaliyet gösteren müvekkillerinin iş ve sosyal güvenlik mevzuatı kapsamındaki süreçlerini takip etmektedir.

İş ve sosyal güvenlik hukuku, borçlar hukuku ile icra iflas hukuku ve ticaret hukuku alanlarında uyuşmazlıkların takibini yapmaktadır.

Kariyer ve Nitelikler

 • İstanbul Ticaret Üniversitesi, Hukuk Fakültesi

Profesyonel Üyelikler

 • İstanbul Barosu

Çalışma Alanları

 • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
 • Uyuşmazlık Çözümü (Dava ve icra süreçleri)

Yunus Emre İnal

Avukat

Yunus Emre İnal Avukat Yunus Emre İnal, iş ve sosyal...