2022’de ICSID Kuralları’nda Yapılan Değişikliklere Genel Bir Bakış

2022-07-13T10:00:01+03:0013 Temmuz 2022|

2022'de ICSID Kuralları'nda Yapılan Değişikliklere Genel Bir Bakış A. Giriş 21 Mart 2022'de International Centre for Settlement of Investment Disputes (“ICSID”)’in İdari Konseyi, ICSID Kuralları’nda (ICSID Regulations and Rules) ("Kurallar") yapılan kapsamlı değişiklikleri onayladı. Değişiklikler 1 Temmuz 2022'de yürürlüğe girmiştir ve bu tarihten itibaren başlayan tahkim davalarında uygulanacaktır. Bu değişiklikler ICSID Kurum Kuralları (ICSID [...]

İnşaat Hukuku Sempozyumu Prof. Dr. Fikret Eren’e Armağan – 2. Gün

2022-07-18T09:31:31+03:0017 Haziran 2022|

İnşaat Hukuku Sempozyumu Prof. Dr. Fikret Eren’e Armağan - 2. Gün İnşaat Hukuku Sempozyumu’nun 2. gününde “Gelir Paylaşımlı İnşaat Sözleşmeleri ve Yeni Model Arayışları” oturumuna Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Başkanı Sayın Mete Duman başkanlığında gerçekleşti. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Üyesi Hikmet Kanık’ın “Yapı Ortaklığından Doğan Hukuki Sorunlar” konulu sunumu ile oturuma başlandı. Sayın Kanık sunumunda gelir [...]

İnşaat Hukuku Sempozyumu Prof. Dr. Fikret Eren’e Armağan – 1. Gün

2022-06-20T14:36:58+03:0017 Haziran 2022|

İnşaat Hukuku Sempozyumu Prof. Dr. Fikret Eren’e Armağan – 1. Gün Lexist Avukatlık Bürosu’nun Yeditepe Üniversitesi ve GYODER ile birlikte düzenlediği “Prof. Dr. Fikret Eren’e Armağan İnşaat Hukuku Sempozyumu” 9-10 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleşti. Sempozyum kapsamında yargı, öğreti ve uygulamadan birçok katılımcı inşaat hukukuna ilişkin meseleleri kapsamlı bir şekilde ele alarak güncel hususları değerlendirdi. [...]

İcra İflas Kanunu Uyarınca Borçluya Satış Yetkisi Verilmesine Dair Yönetmelik

2022-06-20T14:42:53+03:0031 Mayıs 2022|

İcra İflas Kanunu Uyarınca Borçluya Satış Yetkisi Verilmesine Dair Yönetmelik İcra iflas Kanunu Uyarınca Borçluya Satış Yetkisi Verilmesine Dair Yönetmelik (“Yönetmelik”) 28.05.2022 tarih ve 31849 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. Borçlunun veya borçlu namına 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebellüğe yetkili kimse huzurunda yapılan hacizlerde, kıymet [...]

Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklikler Öngören Yönetmelik

2022-05-13T14:00:01+03:0013 Mayıs 2022|

Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklikler Öngören Yönetmelik “Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklikler Öngören Yönetmelik (“Yönetmelik”) 13.05.2022 tarih ve 31834 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlülüğe girmiştir. Yönetmelik uyarınca, daha önce 250,000 dolar veya karşılığı döviz tutarında taşınmaz edinimi yoluyla Türk vatandaşlığı hakkı edinilebilmesine ilişkin düzenlemede parasal limitin 400,000 dolar veya [...]

2021 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süresi 31 Mayıs 2021 Pazartesi Günü Sonuna Kadar Uzatıldı

2021-05-04T17:42:01+03:0004 Mayıs 2021|

2021 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süresi 31 Mayıs 2021 Pazartesi Günü Sonuna Kadar Uzatıldı Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Bakanlığa iletilen talepler ve sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması nedeniyle 17 Mayıs gün sonuna kadar verilmesi gereken, [...]

Medical Ethics, Human Rights and the Potential Covid-19 Vaccination

2020-05-21T14:31:57+03:0021 Mayıs 2020|

Medical Ethics, Human Rights and the Potential Covid-19 Vaccination Ethics, human rights and justice had not always gone hand in hand. Our collective history and ever-changing consensus on moral duties necessitated the definition of certain civil liberties and human rights such as the right to life, freedom from torture and inhuman and degrading [...]

Assessment of the State Measures in Response to Covid-19 Outbreak in Terms of International Investment Arbitration

2020-05-21T14:32:35+03:0020 Mayıs 2020|

Assessment of the State Measures in Response to Covid-19 Outbreak in Terms of International Investment Arbitration A. Introduction Covid-19 outbreak, which resulted in more than 3 million cases over the world, has been a serious threat worldwide since early 2020 and has been declared as pandemic with the World Health Organization's statement of [...]

Milletlerarası Ticaret Odası’nın (International Chamber of Commerce) Yayınlamış Olduğu Mücbir Sebep ve Aşırı İfa Güçlüğü Yeni Taslak Maddeleri

2020-05-16T21:49:45+03:0016 Mayıs 2020|

Milletlerarası Ticaret Odası'nın (International Chamber of Commerce) Yayınlamış Olduğu Mücbir Sebep ve Aşırı İfa Güçlüğü Yeni Taslak Maddeleri Giriş COVID-19 salgını, günlük yaşantıda olduğu gibi uluslararası hukuk alanınında da büyük ölçüde değişimlere neden olmuştur. Yerel bazda ülkelerin aldığı önlemlerin yanında uluslararası arenada da sürece adaptasyon süreci devam etmektedir. Örneğin birçok tahkim davasının duruşması, [...]

AVM’lere Yönelik Koronavirüs Tedbirleri

2020-05-16T21:49:43+03:0016 Mayıs 2020|

AVM'lere Yönelik Koronavirüs Tedbirleri AVM'LERE YÖNELİK KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ Alışveriş Merkezlerinin 11 Mayıs’tan itibaren faaliyetlerini sürdürürken 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili mevzuatça belirlenen kurallara ilave olarak; İstanbul Valiliği ile Sağlık Bakanlığı’nın Alışveriş Merkezlerinde alınması gereken önlemlere ilişkin uyulması gereken usul ve esaslar şu şekilde belirlenmiştir: A) Genel Esaslar AVM’ler 10.00-22.00 [...]

Go to Top