Hedefler

 1. Fakirliğe son: Fakirliğin her yerdeki her türlü şekli son bulmalıdır.
 2. Açlığa son: Açlık sonlandırılmalı, gıda güvenliği sağlanmalı, beslenme iyileştirilmeli ve sürdürülebilir tarım desteklenmelidir.
 3. İyi sağlık durumu: İnsanların sağlıklı olması sağlanmalı ve her yaşta sağlıklı olmak desteklenmelidir.
 4. Kaliteli eğitim: Tüm insanları kapsayan, eşit ve kaliteli eğitim sağlanmalı ve herkes için hayatları boyunca öğrenme fırsatları desteklenmelidir.
 5. Cinsiyet eşitliği: Kadın ile erkeğin eşitliği sağlanmalı, tüm kadınlar ve kızların toplumdaki konumu güçlendirilmelidir.
 6. Temiz su ve hijyen: Herkes için su ve hijyen mevcut ve sürdürülebilir bir şekilde sağlanmalıdır.
 7. Yenilenebilir ve uygun fiyatlı enerji: Herkesin uygun fiyatlı, güvenilir, sürdürülebilir ve modern enerjiye erişimi sağlanmalıdır.
 8. İyi işler ve güçlü ekonomiler: Kesintisiz, herkesi kapsayan ve sürdürülebilir ekonomik büyüme ile herkes için tam zamanlı, üretken ve hoş bir iş ortamı sağlanmalıdır.
 9. Yenilikçilik ve iyi altyapı: Sağlam bir altyapı inşa edilmeli, herkesi kapsayan ve sürdürülebilir bir sanayileşme süreci yaşanmalı, yenilikçilik teşvik edilmelidir.
 10. Eşitsizlik azaltılmalıdır: Ülke içi ve ülkeler arası eşitsizlik azaltılmalıdır.
 11. Sürdürülebilir şehirler ve topluluklar: Şehirler ve yerleşim yerleri herkesi kapsayan, güvenli, sağlam ve sürdürülebilir şekilde inşa edilmelidir.
 12. Kaynakların sorumlu bir biçimde kullanılması: Tüketim ve üretimin sürdürülebilir olması sağlanmalıdır.
 13. İklim konusunda faaliyete geçme: İklim değişikliği ve bunun etkileriyle savaşmak için acil olarak harekete geçilmelidir.
 14. Sürdürülebilir okyanuslar: Okyanuslar, denizler ve deniz kaynakları sürdürülebilir gelişme için korunmalı ve sürdürülebilir şekilde kullanılmalıdır.
 15. Sürdürülebilir toprak kullanımı: Toprak ekosistemleri korunmalı, yeniden inşa edilmeli ve
  bunların sürdürülebilir şekilde kullanımı desteklenmeli, ormanlar sürdürülebilir biçimde yönetilmeli, çölleşmeye karşı savaşılmalı ve toprak erozyonu ile biyo-çeşitlilik kaybı durdurulup geri kazanımlar sağlanmalıdır.
 16. Barış ve adalet: Sürdürülebilir gelişme için barışçıl ve herkesi kapsayan toplumların inşa edilmesi desteklenmeli, herkesin adalete erişimi sağlanmalı ve her alanda verimli, hesap verebilen ve herkesi kapsayan kurumlar oluşturulmalıdır.
 17. Sürdürülebilir gelişme için ortaklıklar: Uygulama yöntemleri güçlendirilmeli ve sürdürülebilir gelişme için global ortaklık yeniden canlandırılmalıdır.