UZUN YILLARA DAYANAN MESLEKİ TECRÜBE

Kurucu ortaklarının her biri 20 yıla yakın mesleki tecrübeye sahip olup, çalışma dönemlerinde Türkiye’nin önemli projelerinde ve uyuşmazlıkların giderilmesinde görev almışlardır.

ÇALIŞMA ALANLARI VE SEKTÖRLER

Bankacılık ve Finans

Birleşme ve Devralmalar

Dava ve Tahsilat Süreçleri

Kamu Özel İşbirliği Projeleri

Enerji

Tahkim

İnşaat ve Mühendislik Hukuku

Şirketler Hukuku ve Uyumlaştırma

Rekabet Hukuku

Savunma Sanayi

Kamu İhaleleri

Fikri Mülkiyet

Bilgi Teknolojileri ve İletişim

Gayrimenkul Hukuku

Taşıma Hukuku

Sigorta Hukuku

Madencilik

Özelleştirmeler

İş Hukuku