Meysa Yamakoğlu

Meysa Yamakoğlu

Posizyon: Avukat
Kategoriler: Avukat

Meysa Yamakoğlu

Avukat

Meysa Lexist Avukatlık Ortaklığının Danışmanlık Departmanında yasal stajını tamamlamış olmanın yanında ülkemizde faaliyette bulunan yerli ve yabancı şirketler ile Kamu kurum ve kuruluşlarının hukuki altyapısı ve karşılaştıkları her çeşit sorunların çözümü işlemlerinde, yeni nesil ödeme hizmeti ve elektronik para kuruluşlarının kurulumu aşamasında çeşitli sözleşmelerin ve hukuki dokümanların hazırlanması, finans merkezi altyapısı ve mevzuatının hazırlanması gibi önemli projelerde yer almıştır. Bunun yanında, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası denetim süreçlerine tabi ve ilgili mevzuat uyarınca kuruluş ve faaliyetleri izne bağlı şirketlere, ilgili başvuruların yürütülmesi, takibi ve yapılacak başvuru dosyalarının hazırlanmasına yönelik hukuki danışmanlık hizmeti verilmesinde yardımcı olmuştur. Meysa özelleştirme süreçlerine de dahil olarak projede ihale dokümanlarının incelenmesi, sözleşmelerin hazırlanması ve incelenmesi, projenin hukuki gereksinime dair hususların araştırılması ve ihale süreçlerinden önce yatırımcılar ile katıldığı toplantılar vasıtasıyla hukuki danışmanlık hizmeti verilmesine katkı sağlamış olup, ayrıca şirketlerin halka arz edilme süreçlerinde hukuki destek vermiştir.

Bununla birlikte, Meysa Lexist’e katılmadan önce, genç bir girişimci olarak sahibi olduğu GES Projesi kapsamında ilgili yasal süreçleri kendisi takip etmiş olduğundan enerji hukukuna ilgi duymanın yanı sıra yenilenebilir enerjinin sağlanmasına ilişkin mevzuata da hakimdir. Ayrıca halihazırda lisanslı üreticilerin rüzgar elektrik santrallerinin kurulumu ve işletilmesi için gereken hukuki danışmanlık hizmetlerinin sunulmasına yardımcı olmaktadır. Meysa mezunu olduğu Bahçeşehir Üniversitesi bünyesinde bulunan Uluslararası Hukuk Kulübünün yönetim kurulu üyesi olarak görevlendirilmiş ve Bahçeşehir Üniversitesini farklı platformlarda da temsil etmiştir.

Kariyer ve Nitelikler

  • Bahçeşehir Üniversitesi, Hukuk Fakültesi

Profesyonel Üyelikler

  • İstanbul Barosu

Çalışma Alanları

  • Özelleştirme Uygulamaları
  • Şirketler Hukuku
  • Sözleşmeler Hukuku
  • Enerji Hukuku
  • Ticaret Hukuku
  • Halka Arz
Go to Top