Mesut Kaya

Mesut Kaya

Posizyon: Ortak
Kategoriler: Ortak

Mesut Kaya

Ortak

Mesut Kaya Enerji Hukuku, İdare Hukuku ve kamu-özel işbirliği projeleri ile Özelleştirme projeleri alanında çalışan bir ortak avukattır.

Mesut, idare hukuku ve borçlar hukuku alanında derin bir tecrübeye sahip olup bu konuda özellikle Türkiye’de türünün ilk örneği olan nükleer enerji santrallerinin kuruluşu, bunlara dair uluslararası anlaşmalar ile ev sahibi hükümeti anlaşmaları, elektrik satın alım anlaşmaları, lisanslamalar da dahil olmak üzere adi ortaklık sözleşmeleri, EPC sözleşmeleri, yakıt tedarik sözleşmeleri, O&M sözleşmeleri gibi özel hukuka tabi konularda çalışmaktadır. Ayrıca ulusal varlık fonlarının kuruluşu ve faaliyetleri alanında da kapsamlı bir çalışması olan Mesut bunun dışında, kurumsal yönetim ve riskin azaltılması alanında, özelleştirme ve birleşme devralma projelerinde de çalışmıştır. Müvekkillerinin bir kısmı uluslararası kuruluşlar olan Mesut aynı zamanda hem devlet kurumlarına hem de özel sektöre de hizmet vermekte böylelikle hukuki süreçlerin her iki tarafını da tecrübe ederek kişisel gelişimini iki yönlü olarak sağlamaktadır.

Lexist Avukatlık Bürosu’na katılmadan önce Mesut, alanında uzman, sektörde yer edinmiş ve geçmişi olan dava ağırlıklı bir büroda çalışmıştır. Burada özellikle kamu ihaleleri ile bu ihalelere dair sözleşmelerden kaynaklanan uyuşmazlıklar ve inşaat hukuku alanında uzmanlaşmış ayrıca ticari alacak davalarında önemli rol oynamıştır. Bunun yanında kişisel gelişimi açısından özellikle ceza hukuku alanında bir çok önemli dava dosyasında yer almış ve icra takibi süreçlerine hakimiyet sağlamak için bu alanda bir çok dava yürütmüştür.

Sosyal sorumluluk projeleri başta olmak üzere sivil toplum örgütlerinde de aktif rol üstlenen Mesut, Marmara Üniversitesi öğrencilerinden birkaçı ile mesleki deneyimlerini paylaşarak rehberlik yapmaktadır.

Kariyer ve Nitelikler

  • Montpellier Üniversitesi, Uluslararası Nükleer Enerji Hukuku Programı
  • Galatasaray Üniversitesi, Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Programı
  • Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Profesyonel Üyelikler

  • İstanbul Barosu

Çalışma Alanları

  • Şirketler Hukuku
  • Birleşme ve Devralma
  • Enerji Hukuku
  • Proje Finansman
  • Özelleştirme
[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]
Go to Top