Dr. Eyüp Kul

Dr. Eyüp Kul

Dr. Eyüp Kul

Posizyon: Kurucu Ortak
Kategoriler: Kurucu Ortak

Dr. Eyüp Kul

Kurucu Ortak

Dr. Eyüp Kul, uyuşmazlık çözümü ile birleşme ve devralmalar, inşaat, enerji ve altyapı projelerinde müvekkillerine hizmet vermektedir.

Eyüp, bugüne kadar birçok önemli projede çalışmış, başta birleşme ve devralma, finans ve enerji olmak üzere, önemli sözleşmelerin müzakerelerine liderlik etmiştir. Proje ve müzakere safhalarındaki geniş deneyim ona, uyuşmazlık çözümünün her aşamasında uyuşmazlığın kaynağını görebilen güçlü ve stratejik bir bakış açısı kazandırmıştır.

Eyüp, uyuşmazlık çözümünün her aşamasına ilişkin önemli bir tecrübeye sahiptir. İcra hukuku, dava süreçleri, alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri ve tahkim alanında birçok davaya başarı ile liderlik etmiştir.
Lexist’in kurulmasından önce kendi ofisinde avukat olarak çalışmış, onun da öncesinde Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. ve Türksat Uydu Haberleşme ve Kablo TV İşletme A.Ş.’nin o dönem iştiraki olan Monako merkezli Eurasiasat S.A.M. şirketinde avukat olarak çalışmıştır.

Mesleğinin ilk yıllarında çeşitli şirket ve şahısların icra takipleri, danışmanlıkları ve çok çeşitli alanlardaki davalarının takibi ile iştigal etmiş, sonraki yıllarda iş hukuku uyuşmazlıkları, şirketler hukukundan doğan uyuşmazlıklar, hissedarlar arası uyuşmazlıklar, taşınmazlara ve inşaat hukuku alanında doğan uyuşmazlıkların çözümü konusunda deneyim kazanmıştır. Birçok büyük inşaat projesinde uyuşmazlıkların çözümünde aktif rol almıştır.

Otoyol, tünel, köprü, şehir hastaneleri ve enerji santralleri gibi büyük ölçekli inşaat sözleşmelerinde yatırımcılara verilen taahhütlerin hukuki niteliklerini inceleyen bir kitabı ve çeşitli konularda yayımlanmış makaleleri bulunmaktadır.

Kariyer ve Nitelikler

  • Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora, İstanbul, 2020
  • UC Davis School of Law, Yüksek Lisans, ABD, 2011
  • Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Lisans, İstanbul, 2001

Profesyonel Üyelikler

  • İstanbul Barosu

Çalışma Alanları

  • Uyuşmazlık Çözümü
  • İnşaat, Enerji ve Altyapı Projeleri
  • Birleşme ve Devralmalar
Go to Top