İçişleri Bakanlığı’nın Korona Virüsle Mücadele Kapsamında Aldığı Kararlar

İçişleri Bakanlığı’nın Korona Virüsle Mücadele Kapsamında Aldığı Kararlar

Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip Korona Virüs salgını sebebiyle can kayıpları ve vaka sayısı artmaya devam etmektedir. Salgının yayılmasını önlemek adına başta uzaktan eğitime geçilmesi, umuma açık yerlerin faaliyetlerinin durdurulması, 65 yaş üstü insanların sokağa çıkmasının sınırlandırılması olmak üzere çok sayıda tedbir alınmış olup, her geçen gün yeni tedbirler alınmaya devam edilmektedir. Bu doğrultuda, farklı hususlara binaen İçişleri Bakanlığı çok sayıda genelge yayımlanmıştır. Bugüne kadar yayımlanmış olan genelgeler aşağıda sunulmuştur.

21.03.2020 Tarihinde İçişleri Bakanlığı, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara sokağa çıkma yasağı getiren genelge yayımlamıştır.

Genelge ile;

 • 65 yaş ve üzeri ile bağışıklık sistemi düşük ve kronik akciğer hastalığı, astım, KOAH, kalp/damar hastalığı, böbrek, hipertansiyon ve karaciğer hastalığı olanlar ile bağışıklık sistemini bozan ilaçları kullanan vatandaşların 21 Mart saat 24.00’den itibaren ikametlerinden dışarı çıkmaları, açık alanlarda, parklarda dolaşmaları ve toplu ulaşım araçları ile seyahat etmeleri sınırlandırılarak sokağa çıkmalarının yasaklandığı,
 • İhtiyaç olması halinde özellikle tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların mağdur olmaması; temel ihtiyaçlarını karşılamak için vali/kaymakamların başkanlığında 65 yaş üstü Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturulacağı,
 • İllerde valiler, ilçelerde kaymakamlar tarafından 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sağlık başta olmak üzere tüm temel ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli tedbirlerin alınacağı,
 • Söz konusu yasağa uyulmadığı takdirde para cezası uygulanacağı

Kararlaştırılmıştır.

21.03.2020 Tarihinde Yayımlanan Ek Genelge (Lokanta, Restauran vb. Yerler) 

Bu kapsamda; içkili ve/veya içkisiz tüm lokanta ve restoran ile pastane ve benzeri iş yerlerinin, 21.03.2020 günü saat 24:00 ‘dan itibaren sadece paket servis şeklinde, müşteri oturmasına müsaade etmeden hizmet vereceği kararlaştırılmıştır.

22.03.2020 Tarihinde Yayımlanan Ek Genelge (İstisnalar)

65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlar için uygulamaya konulan sokağa çıkma yasağı genelgesine ek bir genelge 22 Mart saat 01.00’da 81 İl Valiliğine gönderilmiştir. Bu ek genelgeye göre her ne kadar 65 üstü veya kronik rahatsızlığı olsa da; yürüttükleri kamu görevinin niteliği, mevcut durumdaki aciliyeti ve kamu hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında kanser hastaları ve organ nakli olanlar hariç olmak üzere hizmetine ihtiyaç duyulacak başta doktorlar olmak üzere sağlık çalışanları, belediye başkanları, kurum il müdürleri, sosyal hizmet kuruluşları görevlileri, vb. kamu görevlileri/kamu hizmeti yürütenler ile eczacılar, valilik/kaymakamlıklar tarafından yasaklama/kısıtlama kararlarına belirtilen kapsamda olmak üzere istisnalar getirilmiştir.

24.03.2020Tarihinde Yayımlanan Ek Genelge (Toplu taşıma, Marketler vb.)

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 İl Valiliğine Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında marketlerle ilgili ek bir genelge gönderilmiştir. İlgili genelge ile;

 • Tüm şehir içi ve şehirlerarası çalışan toplu taşıma araçları, geçici bir süreliğine araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin %50’si oranında yolcu kabul edeceği,
 • İl/ilçelerde tüm marketler 09:00-21:00 saatleri arasında hizmet vereceği,
 • Market içindeki en fazla müşteri sayısı müşteriye doğrudan hizmet sunulan toplam alanın onda biri kadar olacağı,
 • Tüm marketler, hizmet alanı büyüklüğüne göre içeride bulunabilecek maksimum müşteri sayısını market girişlerine asarak ilan edeceği,
 • Market içinde belirlenen sayıda müşteri var ise içerden müşteri çıkmadan başka müşteri içeriye alınmayacağı

Kararlaştırılmıştır.

26.03.2020Tarihinde Yayımlanan Ek Genelge (İl, Belediye vb. Meclis Toplantılarının Ertelenmesi)

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 İlin Valiliğine Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında ek bir genelge daha gönderilmiştir. Genelgede Virüsün bulaşıcılığının yüksek/hızlı olması nedeniyle en temel risk unsurunun vatandaşların toplu olarak bulunduğu mekanlar olduğu tekrar vurgulanmıştır. Bu kapsamda, yaşanan salgını bir an önce engelleyebilmek adına;

 • 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddeleri uyarınca; büyükşehir, il, ilçe, belde belediyeleri ve mahalli idare birlikleri meclisleri ile il genel meclislerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ayı toplantıları toplantılarının ertelenmesi gerektiği,
 • Bu süreçte mahalli idarelerin görevinin aksamaması adına meclisin toplanmasının çok zorunlu olduğu hallerde ilgili mevzuatı çerçevesinde gerekli sağlık tedbirlerinin alınması sağlanarak olağanüstü toplantı yapılmasına izin verilebileceği belirtilmiştir.

27.03.2020Tarihinde Yayımlanan Ek Genelge (Zaruri Olmayan Malların Satışında Kısıtlamalar ve Zaruri İhtiyaç Mallarının Satışında Kurallar)

İçişleri Bakanlığınca yayınlanan pazar/satış yerleri ile ilgili ek genelge ile;

 • Sergi ve tezgâhlarda giyim, oyuncak, süs eşyası, çanta vb. zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışının yapıldığı tüm pazarların faaliyetleri 27 Mart saat 17.00 itibariyle geçici bir süreliğine durdurulacağı,
 • Geçici süreliğine vatandaşların sebze, meyve, tahıl, bakliyat, temizlik malzemesi gibi temel gıda/temizlik maddelerinin karşılandığı pazarlarda giyim, oyuncak, vb. zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışına izin verilmeyeceği,
 • Pazar/satış yerlerinde ambalajsız satılan yaş sebze ve meyvelerin tüketicilerce temas edilmeden, doğrudan pazarcı esnafı tarafından hijyen koşullarına dikkat edilerek satışının yapılması sağlanacağı,
 • Genelgede pazar yerlerinde ve yoğunluğu dağıtmak için belirlenen yeni pazar/satış yerlerinde her bir satış yeri arasında en az 3 metre mesafe olacak şekilde pazar/satış yerleri düzenleneceği,
 • Sürecin kontrolünün görevlendirilecek zabıta memurları tarafından sağlanacağı,

Kararlaştırılmıştır.

27.03.2020Tarihinde Yayımlanan Ek Genelge (Haftasonu ve Gerektiğinde Haftaiçi Sahil, Park vb. Bulunmanın Yasaklanması, Evde Kalma İçin Gerekli İkazların Yapılması)

Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında park, mesire, piknik yerleri ile ilgili ek genelge ile vatandaşların virüsün etkisi alanı içinde olmadıkları duygusu ile yürütülen çalışmaların aksine cadde ve sokaklarda sosyal hareketlilik içinde olduklarının gözlemlendiği belirtilerek;

 • 28-29 Mart 2020tarihleri başta olmak üzere virüsle mücadele sağlanıncaya kadar hafta sonlarında, il ve ilçelerde vatandaşların sahil bantları, mesire ve ören yerlerinde, piknik alanlarında; piknik yapma, balık tutma, spor, yürüyüş vb. faaliyette bulunmalarının yasaklanacağı,
 • İl ve ilçelerin durumuna göre bu tedbirlerin hafta içi günlerinde de uygulanabileceği,
 • İl/ilçelerde Vali ve Kaymakamlar tarafından belediye merkezi sistemleri, camiler ve kolluk birimlerinin kullandığı araçlardan sürekli olarak vatandaşların gerekli olmadığı sürece dışarı çıkmamaları ve evde kalmaları için ikaz anonslarının yapılacağı,

Kararlaştırılmıştır.

28.03.2020Tarihinde Yayımlanan Ek Genelge (Şehirlerarası Otobüs Yolculuğunun Kısıtlanması)

İlan edilen Korona Virüs Tedbirleri Kapsamında Şehirlerarası Otobüs Yolcu Taşımacılığı ile İlgili Ek Genelge ile;

 • İller arası otobüs seferlerinin 03.2020 tarihi 17:00’den itibaren ancak valiliklerin izni ile yapılabileceği,
 • Tüm vatandaşların bulundukları şehirde kalmalarının esas olduğu, ancak tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar ile özellikle son on beş gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan vatandaşların şehirlerarası yolculuk yapmasının Valilik izni ile gerçekleştirilebileceği,
 • İller arasında seyahat etmesi zorunlu olan vatandaşların, valilerin/kaymakamların koordinesinde oluşturulacak Seyahat İzin Kurulu’na başvurarak seyahat belgesi düzenlenmesi talebinde bulunacağı, talebi uygun görülenlere kurul tarafından seyahat güzergâhı ve süresini de içerecek şekilde şehirlerarası otobüs seyahat izin belgesi düzenleneceği

Kararlaştırılmıştır.

İdarece Alınan Tedbir Kararlarına Uymamanın Sonuçları

Korona virüs salgını sebebiyle şu ana kadar İçişleri Bakanlığınca alınan önemli tedbirlere vaka ve ölüm sayılarının artması halinde yenileri eklenebilecektir.

An itibariyle gerek ülkemiz gerekse dünya için büyük bir tehlike arz eden Korona Virüsünün yayılmasının önlenmesi adına yetkili İdarelerce kamu yararı ve halk sağlığı gözetilerek yukarıda bahsetmiş olduğumuz önlemler alınmıştır.

İdarenin emredici nitelikte olan tedbir amaçlı işlemlerine aykırılık kabahat niteliğinde olacağından idari para cezası ve diğer idari tedbirler gündeme gelecektir.

Kabahatler Kanunu’nun 16. maddesi;

“Kabahatler karşılığında uygulanacak olan idari yaptırımlar, idari para cezası ve idari tedbirlerden ibarettir.”

Hükmünü amirdir.

Ayrıca TCK’nın “Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma” başlıklı 195. Maddesi;

“Bulaşıcı hastalıklardan birine yakalanmış veya bu hastalıklardan ölmüş kimsenin bulunduğu yerin karantina altına alınmasına dair yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”

Hükmünü amirdir. Anılan kanun hükmü uyarınca korona virüs salgını kapsamında karantina tedbirine uygun davranılmaması halinde cezai müeyyide ile karşı karşıya kalma sonucu doğabilecektir.

Bu konu hakkında daha fazla bilgi için:

Av. Neşem Nazlı Aksoy
Av. Neşem Nazlı AksoyKıdemli Avukat
Av. Mustafa Fahreddin Yazıcı
Av. Mustafa Fahreddin YazıcıStajyer Avukat

Lütfen paylaşmak istediğiniz platformu seçin.