Yeniden Yapılandırma ve İflas

Lexist, finansal güçlüklerle karşılaşan şirketlere, konkordato ile iflas öncesi ve sonrasındaki tüm hukuki süreçlerde hizmet vermekte ve bu süreçlerde şirketlerin ekonomik darboğazlarını hukuki yoldan aşmalarına destek sağlamaktadır.  Alacaklılara, özellikle borsaya kayıtlı şirketler dâhil birçok şirkete, teminatlı veya teminatsız banka kredileri ve diğer borçların yeniden müzakeresi ve yapılandırılmasına ilişkin konularda hizmet vermektedir. Bağlantılı olarak alacak tahsili müzakerelerinde ve iflas işlemlerinde müvekkillerine hukuki destek vermekte, icra daireleri ve iflas mahkemeleri nezdinde müvekkillerini temsil etmektedir.