Uluslararası Ticaret ve Yatırım Hukuku

Lexist, sınır ötesi ticaret ve yatırım faaliyetlerini sürekli değişim halinde olan ulusal, bölgesel ve uluslararası hukuk çerçevesinde sahip olduğu deneyimli ekibi ile desteklemektedir. Lexist, çok taraflı veya ikili yatırım ve ticaret anlaşmaları, serbest ticaret anlaşmaları, tercihli ticaret anlaşmaları ve anti-damping gibi birçok konuda sahip olduğu birikim ve deneyimle müvekkillerinin hukuki menfaatlerini korumaktadır.

 

Lexist, farklı sektörlerde faaliyet gösteren yatırımcıların hedeflediği yatırım veya ticari faaliyetlerinin yapılandırılması, ülke risk analizi, yatırım ve ticaret sözleşmelerinin hazırlanması ve bunların yanı sıra devletler tarafından verilen kararlar veya politik değişiklikler nedeniyle karşılaşabilecek sorunların hukuki değerlendirmesi veya ihtilafların çözümü alanları dahil yatırımlarla ilgili geniş bir yelpazede yatırımcılara ve paydaşlarına hukuki destek vermektedir.

 

Ayrıca, Türk pazarına giriş yapmak isteyen yabancı yatırımcıları ve Türk ortaklarını temsil eden Lexist, ortak girişim, adi ortaklık, konsorsiyum ve diğer ilgili anlaşmalar dahilinde doğrudan yabancı yatırımlara da hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.