Rekabet Hukuku

Lexist, konusunda uzman avukatlardan oluşan ekibi ile yerli ve uluslararası birçok büyük ölçekli firmaya rekabet hukuku alanında danışmanlık hizmeti vermektedir. 

Lexist, birleşme ve devralma işlemlerinin Rekabet Kurulu’na bildirilmesine ilişkin süreçlerin yönetilmesi konusunda tecrübeli ekibiyle müvekkillerini, birleşme ve devralma bildirimleri ve menfi tespit/muafiyet başvuruları gibi işlemler kapsamında Rekabet Kurumu nezdinde temsil etmekte ve sürece yönelik ihtiyaç duyulabilecek tüm konularda hukuki destek sağlamaktadır. Bunun yanı sıra, rekabet hukukuna aykırılık ile ilgili soruşturmalar, ticari anlaşmalar, lisans ve distribütörlük sözleşmeleri ile uyum kontrolü konularında müvekkillerinin ihtiyaçlarına yönelik hizmet sunmakta ve Rekabet Kurumu tarafından uygulanan idari para cezaları veya idari yaptırımlara karşı hukuki yollara müracaat edilmesi konularında müvekkillerini başarıyla temsil etmektedir.