Enerji Hukuku

Lexist, gerek konvansiyonel enerji kaynaklarına dayalı gerekse yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı birçok enerji projesinde danışman olarak yer almakta ve Türkiye’nin önde gelen kamu ve özel hukuk tüzel kişilerini temsil etmektedir. Enerji sektöründe deneyimli ve uzmanlaşmış ekibiyle Lexist, enerji piyasalarında faaliyet gösteren yatırımcılara enerji piyasaları mevzuatına tabi her türlü işlemlerinde hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. YEKA modeli kapsamındaki yatırımlar ve nükleer enerji alanındaki yatırımlar gibi özellikli enerji projelerinin proje geliştirme safhalarında önemli deneyime sahip olan Lexist, bu alanlarda önde gelen sektör kuruluşlarına danışmanlık hizmeti vermektedir. Lexist, enerji projelerinin izin ve inşaat aşamalarından, finansmanına, enerji mevzuatına uyum konularına kadar pek çok alanda aktif rol almaktır.