Ceza Hukuku

Lexist, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve diğer mevzuatlarda yer alan suçlar kapsamında, suç tiplerine ilişkin etkili dava takibi hizmeti sunmakta ve soruşturma ve kovuşturma evrelerinin her aşamasında şüpheli/sanıklar için müdafilik, müşteki/katılanlar için vekillik hizmeti vermektedir. Bununla birlikte, ilk derece mahkemesi, İstinaf ve Yargıtay nezdinde görülen davalarda savunmanın hazırlanması ve duruşmalarda hazır bulunulması dahil davanın her yönden takibi, yargılama süreci neticesinde verilen kararlara karşı yapılacak itirazlar, bu süreçte gerekli tüm bilgi ve desteğin verilmesi hususunda hizmet vermekte ve ceza hukukuna ilişkin her konuda müvekkillerine danışmanlık hizmeti sunmaktadır.