Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmelik

Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmelik 16 Nisan 2021 tarihli ve 31456 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelik doğrultusunda ödeme hizmet sağlayıcıları ile ödeme ve elektronik para kuruluşlarının doğrudan veya dolaylı olarak kripto varlık kullanımı; bu varlıklara ilişkin alım satım, saklama, transfer veya ihraç hizmet sunan platformlara veya bu platformlarına yapılacak fon aktarmalarına aracılık etmesi yasaklanmıştır.

Düzenlemenin bir diğer önemli noktası ise kripto varlıklara dair ilk yasal tanımı içermesidir. Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde kripto varlık“dağıtık defter teknolojisi veya benzer bir teknoloji kullanılarak sanal olarak oluşturulup dijital ağlar üzerinden dağıtımı yapılan, ancak itibari para, kaydi para, elektronik para, ödeme aracı, menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracı olarak nitelendirilmeyen gayri maddi varlıklar” olarak nitelendirilmiştir. İlgili maddenin devamında, kripto varlıkların ödemelerde doğrudan veya dolaylı olarak kullanılması yasaklandığı gibi bu varlıkların ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılmasına yönelik hizmet sunulamayacağı da düzenleme altına alınmıştır.

Bu doğrultuda düzenlemenin kripto varlıkların yalnızca yatırım amacı ile kullanılmasını, herhangi bir surette mübadele aracına dönüşmesinin engellenmesini amaçladığı anlaşılmaktadır.

Ayrıntılı düzenlemeler için: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/04/20210416-4.htm

Bu konu hakkında daha fazla bilgi için:

Av. Mesut Kaya
Av. Mesut KayaAvukat