İnfaz Paketi Kapsamında Bazı Önemli Düzenlemeler

Bilindiği üzere uzun süredir beklenen ve korona virüs salgını nedeniyle süreci hızlandırılan “infaz paketi” TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Başta İnfaz Yasası olmak üzere çeşitli yasalarda değişiklik yapan 70 maddelik yasa teklifi ile getirilmesi gündemde olan bazı önemli düzenlemelere aşağıda yer verilmiştir.

  1. Koşullu Salıverilme ve Denetimli Serbestlik Hükümlerinden Yararlanma Koşulları Esnetilmektedir.

İnfaz paketi ile koşullu salıverilme bakımından cezaevinde geçirilmesi gereken infaz süresi üçte ikiden 1/2’ye indirilecektir. Denetimli serbestlik kriterleri değiştirilerek hükmolunan ceza ile orantılı olarak bir düzenleme yapılacaktır. Ancak uyuşturucu ticareti, imalatı, cinsel istismar, kasten adam öldürme ve terör suçları indirim kapsamı dışında bırakılacaktır.

  1. 03.2020 Tarihinden Önce İşlenen Suçlarda Denetimli Serbestlik Süresi Esnetilmektedir. Bu Kapsamda;

Cezaevindeki doluluğu azaltmak için, infaz indirimi kapsamı dışında tutulan, Devlet güvenliğine karşı suçlar, terör, uyuşturucu ticareti, cinsel istismar, kasten adam öldürme, işkence, eziyet, özel yaşamın gizliliğine ilişkin suçlar istisna olmak koşuluyla, 30 Mart 2020’den önce işlenen suçlarda, denetimli serbestlik süresi, bir kereye özgü olmak üzere 1 yıl yerine 3 yıl olarak uygulanacaktır. Dolayısıyla cezasının bitmesine 3 yıl kalmış olan hükümlüler de denetimli serbestlikten yararlanıp tahliye olabilecektir.

30.03.2020 Tarihine kadar işlenen suçlarda istisnai suçlar hariç 0-6 yaş grubu çocuğu bulunan kadın hükümler ile 70 yaşını bitirmiş hükümlüler arasında denetimli serbestlik 2 yıldan 4 yıla çıkarılacaktır.

30.03.2020 Tarihine kadar işlenen suçlarda istisnai suçlar hariç olmak üzere, ağır bir hastalık, engellilik nedeniyle hayatını yalnız idare ettiremeyen 65 yaşını bitirmiş hükümlülerin koşullu salıverilmeleri için cezaevinde geçirmeleri gereken süreler, azami süre sınırına bakılmaksızın denetimli serbestlik tedbiri uygulamak suretiyle infaz edilebilecektir.

Yukarıda belirtilen hükümler, iyi halli olmak koşuluyla kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler hakkında da uygulanabilecektir.

  1. Açık Cezaevinde Kalan Denetimli Serbestlik Kapsamındaki Hükümlüler, 31 Mayıs 2020’ye Kadar İzinli Sayılacaktır.

Teklife korona virüs salgını da dikkate alınarak yeni hükümler eklenmiştir. Açık cezaevinde kalan denetimli serbestlik kapsamındaki hükümlüler, 31 Mayıs 2020’ye kadar izinli sayılacaktır. Adalet Bakanlığı gerekli görüldüğü takdirde ikişer aya kadar olmak koşuluyla bu süreyi iki kez uzatabilecektir.

  1. Konutta İnfaza Yeni Düzenleme Getirilmektedir.

Kadın, çocuk, yaşlı, hasta hükümlüler için konutta infaz usulünün uygulanacağı hapis cezalarının sınırı artırılmakta olup bu kapsamda konutta infazın sınırı kadın, çocuk ve 65 yaşını bitirmiş erkeklerde altı aydan, bir yıla, 70 yaşını bitirmiş kişilerde bir yıldan iki yıla, 75 yaşını bitirmiş kişilerde, üç yıldan dört yıla çıkarılmaktadır.

Beş yıl veya daha az süreli hapis cezasına mahkûm olan veya adli para cezası infaz sürecinde hapis cezasına çevrilen hükümlülerden maruz kaldığı ağır bir hastalık veya engellilik nedeniyle ceza infaz kurum koşullarında hayatını yalnız idame ettiremeyeceği adli tıp kurumu raporuyla tespit edilenler de cezasını konutunda çekeceklerdir. Yeni doğum yapan üç yıl veya daha az süreli hapis cezası alan kadınlar için de evde infaz hükmü uygulanabilecektir.

  1. Özel İnfaz Usullerinin Kapsamı Genişletilmektedir.

Hapis cezalarının hafta sonu ve geceleyin infaz kurumunda kalmak suretiyle infaz edilebilmesine ilişkin altı aylık sınır genişletilmektedir.Bu kapsamda altı aylık sınır, kasıtlı suçlar bakımından bir yıl altı aya, ölüme neden olma hariç, taksirli suçlar bakımından ise üç yıla çıkarılmaktadır.

  1. İyi Hal İncelemesi İnfazın Tüm Aşamalarında Yapılacaktır.

Hükümlülerin tutum ve davranışlarının değerlendirilmesine ilişkin esaslar yeniden belirlenmekte ve hükümlülerin iyi hal incelemesinin infazın tüm aşamalarında yapılması sağlanmaktadır. Bu kapsamda hükümlüler ceza infaz kurumlarında bulunduğu tüm aşamalarda, en geç 6 ayda bir idare ve gözlem kurulu tarafından değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

  1. İnfaz Hakimliğinin Görev Ve Yetkileri Genişletilmektedir.

İnfaz aşamasında verilecek tüm kararların infaz hâkimleri tarafından verilmesi sağlanacaktır. Cumhuriyet savcısının infaza ilişkin verdiği kararlara karşı ise infaz hakimliğine şikâyet başvurusunda bulunulabilmesine imkân tanınacaktır.

  1. Örgütlü, Canavarca Hisle Yaralama Ve Tefecilik Suçlarına Ceza Artırımı Yapılacaktır.

Suç işlemek amacıyla örgüt kuranlar için 2 yıldan 6 aya kadar olan ceza alt ve üst sınırı, 4 yıldan 8 yıla kadar çıkarılacaktır. Tefecilik suçlarında da 5 yıl olan ceza alt sınırı 6 yıl olarak düzenlenecektir. Yaralama suçlarının canavarca his saiki ile işlenmesi halinde cezanın üst sınırı 13 yıl 6 aydan, 18 yıla çıkartılacaktır.

  1. Hapis Cezası İnfazına 6 Ay Ara Verme Yetkisi 1 Yıla Çıkartılmaktadır.

Teklifle zorunlu ve çok ivedi durumlarda, Cumhuriyet Başsavcılığının hapis cezasının infazına 6 ay ara verme yetkisi 1 yıla çıkarılmaktadır. Ayrıca, hükümlülerin eş veya çocuklarının sürekli hastalık veya malullükleri halinde de infaza ara verilebilmesine imkân tanınacaktır.

10. Açık Cezaevi Hükümlülerinin Mazeret İzin Hakkı Arttırılmaktadır.

Açık cezaevlerinde bulunan hükümlülerin 3 günlük mazeret izin hakkı 7 güne çıkarılacak olup, hükümlülere, hasta olan yakınlarını ziyaret edebilmesi amacıyla verilen mazeret izin hakkı da bir defadan ikiye çıkarılacaktır.

Bu konu hakkında daha fazla bilgi için:

Av. Neşem Nazlı Aksoy
Av. Neşem Nazlı AksoyKıdemli Avukat
Av. Mustafa Fahreddin Yazıcı
Av. Mustafa Fahreddin YazıcıStajyer Avukat