28 HAZİRAN 2018 TARİHLİ RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANAN 2016/13021 BAŞVURU NUMARALI ADİL YARGILAMA HAKKI KARARI

Anayasa Mahkemesi 2016/13021 Başvuru Numaralı, 17.05.2018 Tarihli kararını 28 Haziran 2018 tarihli resmî gazetede yayınladı.

Söz konusu kararda, Yargıtay Daireleri arasındaki İçtihat farklılıklarının kamu düzeyini bozacak düzeye ulaşması halinde Anayasanın Adil Yargılanma Hakkı kapsamındaki hakkaniyete uygun yargılanma hakkının ihlal edildiğine, hakkaniyete uygun yargılanma  hakkının ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmasına karar verilmiştir.

Kararın detayları için http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/06/20180628-5.pdf