COVID-19 Salgınının Piyasalarda Neden Olduğu Olumsuz Etkilere Karşı Yeni BDDK Önemleri

COVID-19 Salgınının Piyasalarda Neden Olduğu Olumsuz Etkilere Karşı Yeni BDDK Önemleri

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“BDDK”), 23 Mart 2020 tarihli duyurusu ile COVID-19 salgınının finansal piyasalarda neden olduğu dalgalanmalara karşı almış olduğu yeni önlemleri açıklamıştır. Duyuruya göre 31 Aralık 2020 tarihine kadar uygulanacak olan önlemler aşağıdaki gibidir:

(1) Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmeliğin 4. maddesi uyarınca “kredi riskine esas tutar” hesaplanırken 31 Aralık 2019 tarihli finansal tablolarının hazırlanmasında esas alınan döviz alış kuru (USD: 5,9400 / EUR: 6,6621) kullanılabilir. Söz konusu düzenleme, tarihi maliyet cinsinden ölçülen yabancı para birimindeki kalemler hariç olmak üzere parasal varlıklar ile parasal olmayan varlıkların Türkiye Muhasebe Standartları uyarınca değerlenmiş tutarları ve ilgili özel karşılık tutarları hesaplanırken dikkate alınabilir.

(2) Bankaların sahip oldukları menkul kıymetlerden, 23 Mart 2020 tarihi itibariyle “Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Menkul Değerler” portföyünde yer alanların net değerleme farklarının negatif olması halinde, bu farklar, Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmeliğin 4. maddesi uyarınca hesaplanacak ve sermaye yeterliliği oranı için kullanılacak özkaynak tutarında dikkate alınmayabilir. Ancak, 23 Mart 2020 tarihinden sonra edinilen söz konusu menkul kıymetler için bu istisna uygulanmayacaktır.

(3) Bankaların sahip oldukları menkul kıymetlerden, 23 Mart 2020 tarihi itibariyle portföylerinde yer alanların değer düşüş karşılıkları, Yabancı Para Net Genel Pozisyon / Özkaynak Standart Oranın Bankalarca Konsolide ve Konsolide Olmayan Bazda Hesaplanması ve Uygulanması Hakkında Yönetmeliğin 4. maddesi uyarınca hesaplanacak olan “yabancı para net genel pozisyonu” hesaplamasında dikkate alınmayabilir. Ancak, 23 Mart 2020 tarihinden sonra edinilen portföyler için bu istisna uygulanmayacaktır. Özkaynak tutarı olarak ise (2) numaralı paragrafta belirtilen şekilde hesaplanan özkaynak tutarı kullanılabilir.

Bu konu hakkında daha fazla bilgi için:

Av. Murat Erbilen
Av. Murat ErbilenOrtak Avukat
Av. Kağan Burak Arıkan
Av. Kağan Burak ArıkanAvukat

Lütfen paylaşmak istediğiniz platformu seçin.