Pandemi Döneminde İşverence Tek Taraflı Kullandırılan Ücretsiz İzin Sürelerinin Kıdem Süresi Hesabında Dikkate Alınması’na Dair Güncel Gelişmeler

2022-10-11T09:15:39+03:0006 Ağustos 2022|

I. GİRİŞ Ücretsiz izin uygulaması, İş Kanunu’muzda yer almayan ve iş sözleşmesinin askıya alınmasına ilişkin özel bir uygulamadır. Bu konu, Yargıtay kararlarıyla açıklığa kavuşturulmuş ve “İşçilerin rızası alınmaksızın tek taraflı olarak ücretsiz izne çıkarılmalarının, işçilerin iş güvencesi hükümlerine tabi olup olmamasına göre kötü niyetli, geçersiz veya haksız fesih sayılacağı; tarafların ücretsiz izin konusunda anlaşmaları [...]

Go to Top