Taşıma Hukuku

Bir ürünün, üretildiği ve tüketildiği noktalar arasındaki hareketini sağlayan mekanizma taşımacılık ile sağlanmaktadır. Ticaret ve endüstri firmaların başarısı güvenilir, emniyetli, ekonomik ve zamanında yapılan taşımacılık operasyonlarına bağlıdır.

Uluslararası ticaret hacminin artmasına, ülkeler arasındaki sınırların kalkmasına ve küreselleşme kavramının gelişmesine paralel olarak taşımacılık sektörü de önem kazanmıştır. Küresel mal ve hizmet hareketlerinin rotaları değerlendirildiğinde Türkiye; Avrupa, Asya, Afrika ve Orta Doğu’nun geçiş koridoru üzerinde yer alan ve taşımacılık sektöründe en önemli avantajlardan biri olan deniz ulaşımında geniş olanaklara sahiptir. 2017 yılında Türkiye’de karayolu araçlarıyla yaklaşık olarak 1,25 milyon kez ihracat seferi gerçekleştirilmiştir. Aynı yıl deniz yolu taşımacılığı ile 15 milyon ton ihracat, 21 milyon ton ithalat yapılmış; hava taşımacılığında ise Türk havalimanlarını kullanan uçak sayısı 1,5 milyon, taşınan yolcu sayısı ise 193 milyon olmuştur.

Ekonomik büyüme ve kalkınma ile beraber, ülkemizde hayata geçirilmesi planlanan büyük ulaştırma ve altyapı projelerinin de şehirlerarası ve uluslararası taşımacılığı geliştirilmesinde de olumlu katkılar yapması beklenmektedir.

Taşıma hukukundan kaynaklanan tüm hukuki ihtilaflar, konşimento ve diğer taşıma senetleri ile akreditif ve vesaik mukabili işlemler ile kara, hava ve deniz taşımacılığına ilişkin hasar ve tazminat davaları ve diğer karmaşık nitelikli uyuşmazlıkların çözümlenmesi dahil olmak üzere taşıma sözleşmelerinin hazırlanması, müzakeresi ve bunlardan doğan davaların takibi konularında Lexist geniş deneyim sahibidir.