Şirketler Hukuku ve Uyumlaştırma

İstatistiklere bakıldığında, Türkiye’deki ekonomik kalkınmaya orantılı olarak kurulan şirket sayısında da artış görülmektedir.  Türkiye’de kurulan şirket sayısı 2013-2017 döneminde 310 bine ulaşmıştır. Bu rakamın 24 bin 500’ünü ise yabancı ortaklı şirketler oluşturmaktadır.

Diğer yandan, yabancı sermayeli şirketlerin Türk pazarına girip ticari faaliyet göstermeleri için ticari faaliyet mevzuat uyumlaştırılması ihtiyacını doğurabilmektedir. Dolayısıyla, yabancı sermayeli ve çok uluslu şirketlerin sayısındaki artış, Türkiye’de uyumlaştırma alanına verilen önemin son yıllarda belirgin şekilde artmasına yol açmıştır.

Lexist, şirketler hukuku alanında farklı sektörlerden geniş müvekkil çevresine hizmet vermektedir. Halka açık şirketlere ilişkin özel düzenlemeler de dahil olmak üzere, şirket kuruluşları, hissedarlar sözleşmeleri, yönetim uyuşmazlıkları, ticari sözleşmeler, doğrudan yabancı yatırımlar, ortak girişimler ve konsorsiyumlar bu alanda sunduğu danışmanlık hizmetlerinin sadece bir bölümüdür. Ayrıca iflas, tahsilat ve yeniden yapılandırma süreçlerinde de aktif olarak çalışmakta olan Lexist, uyum ve denetim programlarının hazırlanmasıve uygulanmasında da hizmet vermektedir.