Sigorta Hukuku

Türkiye’de ilk kez 1872 yılında yabancı sigorta şirketlerinin açtıkları temsilciliklerle başlayan sigortacılık sektörü bugün oldukça gelişmiş bir konumdadır. Türkiye’de 2018 itibariyle 39 adet hayat dışı sigorta şirketi, 23 adet hayat ve emeklilik sigortası şirketi ve 3 adet de reasürans şirketi olmak üzere toplam 65 şirket sektörde faaliyet göstermektedir.

Sigorta sektöründeki şirketlerin prim üretimleri de yıllar içerisinde hızla büyüyen bir eğilim göstermektedir. Türkiye’de sigorta şirketlerinin toplam prim üretimi 2002 yılında 2,21 milyar dolar iken 2017 yılında bu rakam 12,6 milyar dolar olmuştur. IMF’ye göre, 2018 ve 2019 yılında da Türk sigorta sektörünün %3,5 büyümesi beklenmektedir.

Ülkemizde sigortacılığın hızlı gelişimine paralel olarak, sigorta uygulamalarından kaynaklanan hukuki uyuşmazlıkların sayısıda her geçen gün arttığı bir gerçektir. Sigortacılık uygulamasında rizikonun gerçekleşip gerçekleşmediği, bunun sigortanın kapsamında olup olmadığı, kusur durumu ve bunun sözleşmeye etkisi ve ödemenin kusurlu şahsa rücu edilmesi gibi hususların, sözleşmelerin pek çoğunda hukuki ihtilaflara sebebiyet vermektedir.

Türkiye’de önde gelen sigorta şirketlerinin davalarını takip etmekte olan Lexist, tüm can ve mal sigortalarından doğan ihtilaflar ile ilgili olarak danışmanlık hizmeti vermekte ve müvekkillerini sigorta hukukundan doğan tazminat davalarında temsil etmektedir.