Savunma Sanayi

Ülkemizin jeopolitik konumu gereği önem arz eden ve ekonominin gelişimine önemli ölçüde katkı sağlayan Türk Savunma Sanayisi, kapsamlı bir dönüşüm geçirmektedir. Son yıllarda yakaladığı önemli başarılarla Türkiye, günümüzde savunma alanlarında en hızlı gelişen ülkelerden biri konumuna gelmiştir.

Yurt içi savunma sanayiinin altyapısının kurulduğu yıllarda izlenen uluslararası arenada ön plana çıkan ülke ve şirketlerle işbirliği yaparak ortak üretimde bulunmak yönündeki strateji, ulusal savunma sanayiinin yerli savaş gemisi, muharebe tankı, hücum helikopterleri ve insansız hava araçları (İHA) gibi çok sayıda savunma projesini başarıyla yürütmesini sağlamıştır.

Günümüzde Türk savunma sanayii, geliştirdiği birçok yerli projenin de katkısıyla, olanakları, kalitesi ve yeterliliği açısından son derece gelişmiş bir konuma ulaşmıştır. Türk savunma sanayii hem Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını karşılamaktadır hem de yüksek rekabetin yaşandığı uluslararası savunma pazarının önemli oyuncuları arasında kendisine yer edinmektedir. Önemli ulusal savunma projelerinin tamamlanacağı önümüzdeki yıllarda Türk savunma sanayiinin yurt içi ve yurt dışı pazarlardaki payıda artacağı şüphesizdir.

Türkiye savunmaya en yüksek harcama yapan ülkelerden biridir. 2016 yılında 15 milyar doları tutarındaki savunma harcaması ile Türkiye dünyanın en büyük savunma bütçeleri arasında 17. sırada yer almıştır. Bunun dışında, Türkiye’nin savunma alanında yaptığı ihracatta da her geçen yıl artış gözlenmektedir ve bu rakam 2017 yılında 1,8 milyar dolara yükselmiştir.

Lexist, Savunma Sanayi Müsteşarlığı tarafından açılan ihaleler başta olmak üzere, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının savunma sanayi alanında açmış oldukları ihalelerde ve ilgili kurum ve kuruluşlar ile yapılan sözleşme müzakerelerinde müvekkillerini temsil etmektedir. Yerli ve yabancı savunma sanayi şirketlerinin, savunma sanayi ekipmanlarıve ürünlerinin tedariki işlemlerinde de danışmanlık hizmeti sunmaktadır.