Rekabet Hukuku

Piyasa ekonomisi, ekonomik ilişkilerin rekabet odaklı olduğu varsayımı üzerine temellenmektedir. Buna göre, bir piyasada satıcıların daha fazla müşteri edinerek mal ve hizmet satışlarını, dolayısıyla da kârlarını artırmak için giriştikleri yarış, rekabet olarak tanımlanmaktadır.

Rekabet hukuku, niteliği itibariyle de teknolojik ve ekonomik gelişmelerden hızlı bir şekilde etkilenen ve hızlı tepki veren bir alandır. Teknolojik gelişmeler ile paralel olarak ekonomik faaliyetler de hızla çeşitlenmeye ve hacim kazanmaya devam etmektedir. Böyle bir serbest piyasa ekonomisi koşullarında ise rekabet hukuku her geçen gün daha fazla önem kazanmaktadır.

Piyasaların kendi başına bırakılması halinde piyasadaki teşebbüslerin yıkıcı bir yarış içine girmeleri, yarışma yerine toplumsal refahı ve iktisadi gelişmeyi olumsuz etkileyecek işbirliklerine gitmeyi ya da iktisadi güçlerini kullanarak sömürücü ya da dışlayıcı eylemlerde bulunmayı tercih ettikleri bir ortama dönüşme riskiyle karşı karşıya kalınması devlet müdahalesini kaçınılmaz kılmaktadır. Bu tür risklerin bertaraf edilmesi için Rekabet Kurumu sürekli olarak piyasayı gözetlemekte ve rekabet hukuku çerçevesinde aktif olarak müdahalelerde bulunmaktadır.

Lexist, Rekabet Kurumu tarafından açılan soruşturmalarda Kurum nezdinde müvekkillerini temsil etmekte, birleşme ve devralma süreçlerine ilişkin olarak Rekabet Kurumu’na gerekli bildirim ve başvuruların yapılmasında da aktif görev almaktadır. Rekabet Kurumu tarafından uygulanan idari para cezaları veya idari yaptırımlara karşı hukuki yollara müracaat edilmesi konularında da müvekkillerini başarıyla temsil etmektedir.