Madencilik

Dünyada 132 ülke arasında toplam maden üretim değeri itibarıyla 28’inci sırada yer alan ülkemiz, maden çeşitliliği açısından ise 10’uncu sırada bulunmaktadır. Son olarak 2017 yılında yapılan maden ihracatı 4,4 milyar dolar değerinde gerçekleşmiş olup, bu değer Türkiye’nin toplam ihracatının %2,8’ine tekabül etmektedir. Madencilik sektörünün dolaylı olarak Türk ekonomisine yaptığı yıllık katkı ise 40 milyar dolar civarındadır.

Son dönem içerisinde, madencilik sektöründe kamu işletme ve maden sahalarının özelleştirmeleri hızlanmış, sektöre özel ve yabancı sermaye girişinde artış gözlenmiştir. Önümüzdeki yıllar için de madencilik sektörünün gelişmeye devam etmesi beklenmektedir.

Madencilik sektörü hukuki anlamda özellikle devletin yer altı kaynakları üzerindeki hakları, aramaların genellikle kamuya ait alanlarda yapılması ve madencilik faaliyetlerinin çevre üzerindeki etkileri dolayısıyla hem özel hukuku hem de idare hukukunu ilgilendirmektedir.

Tüm işletme izin ve ruhsatlarının başvurusu, redevans sözleşmelerinin hazırlanması, devlet hakkı ve özel idare payı konuları ile madencilik sektörüne mahsus diğer hukuki konularda müvekkillerine hizmet vermekte olan Lexist, madencilik sektörünün ülkemiz ekonomisi üzerindeki öneminin farkında ve bilincindedir.