Kamu İhaleleri

İdare, özel hukuk kişilerinden farklı olarak istediği kişilerle istediği biçimde sözleşme yapma özgürlüğüne sahip değildir. İdarelerin ne tür sözleşmeler yapacağı, bu sözleşmeleri akdederken hangi ilke ve esasları uygulayacağı Devlet İhale Kanunu ve Kamu İhale Kanunu ile bu yasalar çerçevesinde düzenlenmiş olan yönetmelikler ile belirlenmiştir.

Kapsamı ve konusu son derecede geniş olan kamu alımları, ülkelerin kamu harcamaları içerisinde çok büyük bir yer kaplamaktadır. Türkiye yaklaşık 80 milyon nüfusun ihtiyaçları çerçevesinde, yıllık çok büyük hacimlerde kamu alımları gerçekleştirmektedir. 2017 yılında Kamu İhalesi Kanunu kapsamında yaklaşık 210 milyar TL kamu alımı yapılmıştır.

Yakın dönemde ülkemizde kamu alımlarına ilişkin politikalar ve mevzuatta değişiklikler gözlenmiştir. 2003 yılında 1983’ten beri yürürlükte olan 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ikinci plana alınarak, UNCITRAL Model Kanunu ve Avrupa Birliği müktesebatı çerçevesinde saydamlık, rekabet, etkinlik ve en uygun alım ilkeleri esas olmak üzere hazırlanan 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu yürürlüğe girmiştir. Şu hâlde gerçekleştirilen kamu alımlarının büyük bir kısmı Kamu İhale Kanunu çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.

Devlet İhale Kanunu ve Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılan kiralama, satış işlemleri, mal ve hizmet alımları, ihale dokümanlarının hazırlanması, ihale sonrası hukuki süreçler konularında Lexist, tüm süreçlerle ilgili olarak başarıyla danışmanlık hizmeti vermektedir.