İş Hukuku

Türkiye’nin kalabalık ve genç nüfusu aynı zamanda büyük bir işgücünün varlığını ortaya koymaktadır. Ocak 2018 itibariyle, Türkiye’de istihdam edilen kişi sayısı 28 milyon kişidir. Teknolojinin ilerlemesi, çalışma yaşamındaki iş alanlarının sürekli değişmesi ile artan çalışan nüfus karşısında iş uyuşmazlıklarının sayısının çoğalması ve davaların uzaması yeni bir İş Mahkemeleri Kanununun yapılmasına neden olmuştur.

İş hukuku mevzuatında da güncel gelişmeler yaşanmaya devam etmektedir. 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu ile 2018 yılından itibaren belli türdeki davalar bakımından mahkeme yoluna gidilmeden önce arabulucuya başvurma zorunluluğu getirilmiştir. Arabuluculuk vasıtasıyla, tarafların bir araya gelerek kendi aralarındaki uyuşmazlığı kısa süre içerisinde kendi çözümleri sona erdirmeleri amaçlanmaktadır. Bu noktada arabulucu ise, tarafların iletişimini kolaylaştırarak onları masada tutan arabuluculuk yöntemleri uygulayacak, tarafların kendi çözümlerini kendilerinin bulmalarına yardımcı olacaktır. Buna göre, eğer arabuluculuk olumsuz sonuçlanır ise de uyuşmazlık mahkemeye taşınarak çözülecektir.

Lexist, iş sözleşmeleri, personel yönergeleri, performans değerlendirmeleri, toplu iş sözleşmeleri, sendikalar, iş sağlığı ve güvenliği ile iş hukukunun kapsamına giren tüm konularda danışmanlık hizmeti vermekte ve müvekkillerini gerek arabuluculuk süreçlerinde gerekse dava süreçlerinde temsil etmektedir. En çok uyuşmazlık doğuran ve yargılama konusu olan iş hukuku alanında Lexist, müvekkilleri tarafından; doğru, düzenli ve yasalara uygun kayıtların tutulmasınıve doğru kararlar alınmasını sağlamaya çalışmaktadır.