İnşaat ve Mühendislik Hukuku

Avrupa’nın geleceği en parlak gayrimenkul pazarlarından biri olan Türkiye; Avrupa, Orta Doğu ve Orta Asya’nın kesişim noktasındaki stratejik konumu ve 81 milyona yakın nüfusuyla, güçlü inşaat sektörünü giderek büyüyen ticari ve sınai üretimiyle bir araya getirerek gayrimenkul geliştiricileri ve yatırımcıları için önemli fırsatlar sunmaktadır.

İnşaat sektörü, Türk ekonomisi içerisinde en hızlı büyüyen ve yıldızı en çok parlayan sektörlerden birisidir. 2017 yılında bu sektördeki reel büyüme %8,9 olmuş, sektördeki sigortalı çalışan sayısı ise 1,94 milyona ulaşmıştır.

Özellikle marka bir şehir olarak öne çıkan İstanbul’da hayata geçirilen büyük konut projeleri ve genç nüfustan kaynaklanan yoğun taleple beraber son dört yıl içerisinde Türkiye’de yıllık yaklaşık 1 milyon adet konut yapı ruhsatı verilmiştir.

İnşaat sektörü konut dışında özellikle enerji ve ulaşım alanında dev yatırım projeleri ile hızla büyümeyi sürdürmektedir. Pek çok Türk inşaat firması yoğun bir şekilde uluslararası arenada da faaliyet göstermekte olup, bu şirketler Avrupa, Afrika ve Körfez ülkelerinde havalimanı, karayolu, demiryolu ve enerji santralleri gibi yüksek sözleşme bedelli projelere imza atmaktadırlar.

Lexist, proje bazlı özgün inşaat sözleşmelerinin yanı sıra, FIDIC bazlı sözleşmeler konusunda da tecrübeye sahiptir. Mühendislik, Tedarik ve İnşaat (EPC) sözleşmeleri ile özellikle alt yapı sektöründeki nitelikli inşaat sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakeresinde proje sponsorlarına ve finans kuruluşlarına danışmanlık hizmeti vermektedir. Lexist, inşaat ve mühendislik projelerinde tüm proje taraflarının aynı anlayış ve düzen içinde çalışmasının öneminin bilincinde etkin ve verimli bir hizmet vermektedir.