Gayrimenkul Hukuku

Türkiye’de gayrimenkul sektörü, ekonomideki en hareketli sektörlerden birisini oluşturmaktadır. İnşaat sektöründe görülen ivme dolaylı olarak gayrimenkul sektörünü de etkilemektedir.

Sayısal olarak ifade edilirse, Türkiye’de son üç yıl içerisinde yıllık ortalama 1,34 milyon konut satılmıştır. Bunun dışında, Kentsel Yenileme ve Dönüşüm projelerinin de 7,5 milyon konutu kapsayacağı, 400 milyar dolar bütçeli bu dönüşüm hareketinin kamu-özel sektör iş birliği açısından da fırsatlar doğuracağı belirtilmektedir.

Dolayısıyla, yabancı yatırımcıların ilgisi, genç nüfusun talebi ve devlet teşvikleri ile beraber bu sektörün ilerleyen dönemlerde de büyümeye devam edeceği düşünülmektedir.

Eşya hukukunun önemli bir parçası olan gayrimenkul hukuku, Türkiye’de eşya hukukuna ilişkin uyuşmazlıkların büyük bir çoğunluğunu oluşturmaktadır. Ülkemizde de gayrimenkule ilişkin uyuşmazlıklarla sıklıkla karşılaşılmaktadır.

Gayrimenkulden doğan uyuşmazlıklardan kaynaklanan davaların birçok türü bulunmaktadır. Bu kapsamda; tapu kaydının düzeltilmesi ve iptali, istihkak, tahliye, kamulaştırma, ecrimisil, ortaklığın giderilmesi (izale-i şüyu) davaları bu alanda sıkça görülen davalardandır.

Ülkemizde son dönemlerde inşaat ve gayrimenkul sektöründe yaşanan yoğun yatırım hareketliliği, doğal olarak gayrimenkul hukuku ile ilgili ihtilafları da beraberinde getirmiştir.

Gayrimenkul hukuku alanında, imar, kadastro ve kamulaştırma uygulamaları, kat mülkiyeti ve imar hukukuna ilişkin uyuşmazlıklar, AVM kira sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakeresi ile gayrimenkul hukukuna ilişkin tüm adli ve idari davalarda müvekkillerini temsil eden Lexist, ayrıca, belediyeler ve diğer kuruluşlar nezdinde tüm idari izin süreçlerine ilişkin olarak da hukuk hizmeti sunmaktadır.