Enerji

Türkiye, geçtiğimiz 15 yılda kaydettiği ekonomik büyümeye paralel olarak dünyanın en hızlı büyüyen enerji piyasalarından biri haline gelmiştir. Geleceğe uzanan yolda emin adımlarla yürünmesi adına “daha çok yerli ve daha çok yenilenebilir” hedefi doğrultusunda yerli ve yenilenebilir kaynaklar ön plana alınmıştır.

Bu kapsamda Türkiye’de, hidroelektrik, rüzgâr, güneş, jeotermal enerji gibi yenilenebilir enerji üretimine yönelik teşviklerle birlikte yenilebilir enerjiye dayalı elektrik üretim santralleri açılmıştır. Böylelikle, 2002 yılında Türkiye’nin elektrik üretiminde %0,3 payı olan yenilenebilir enerji kaynakları Ekim 2017 itibariyle %12,16’ya ulaşmıştır.

Yenilenebilir enerji kapsamında rüzgâr ve güneş enerjisi santralleri ihaleleri birbiri ardına ilân edilirken, diğer taraftan nükleer enerjiye ilişkin projeler de kritik önem taşımaktadır.

Nisan 2018’de Rusya Federasyonu işbirliğiyle Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşasına başlanmıştır. İkinci nükleer santral projesi olan Sinop Nükleer Güç Santrali projesinde ise fizibilite çalışmaları sürdürülmektedir. 2023 yılına kadar Akkuyu ve Sinop nükleer santrallerinin ilk ünitelerinin işletmeye alınması ve üçüncü nükleer santralin inşasına başlanması planlanmaktadır.

Enerji yatırımları ve özelleştirmeler konusunda uygulanan güçlü teşvik politikası ve yerli enerji hareketini destekleyen stratejiler ve yenilebilir enerji üretimin henüz başlangıç safhasında ve gelişmeye müsait olması enerji sektörüne yatırım için önemli fırsatlar olarak karşımıza çıkmaktadır.

Enerji regülasyonu, güneş, rüzgâr ve diğer yenilenebilir enerji kaynakları ile ülkemizde çalışmaları devam eden nükleer enerji alanlarında Lexist önemli deneyimlere sahiptir. Bu alanda, Türkiye’nin önde gelen kamu ve özel hukuk tüzel kişilerini temsil etmekte, kamu-özel sektör işbirliğinde aktif rol almaktadır.

Lexist, enerji projelerinin ihalelerinden başlayarak, projelerin hayata geçmelerine kadar olan tüm süreçlerde tecrübe sahibi olup, bu doğrultuda, tüm ilgili kamu kurum ve kuruluşlarındaki iş ve işlemlerde müvekkillerini başarıyla temsil etmektedir.