Birleşme ve Devralmalar

Türkiye ekonomisinde son zamanlarda özelleştirme ve şirket evlilikleri (birleşmeleri ve devralmalar) çok önemli bir yer tutmaktadır. Türkiye’de son 5 yıl içerisinde ortalama 13,9 milyar Dolar haciminde şirket birleşmesi ve devralması gerçekleşmiştir. Hedef şirketin Türkiye kökenli olduğu işlemlerde ise yabancı yatırımcıların payı yaklaşık %68 düzeyinde gerçekleşmiştir.

Her tür birleşme, satın alma veya satış işlemi kendisine özgü fırsatlar barındırdığı gibi bazı riskleri de kendi içinde barındırmaktadır. Bu süreçte her adımda karşılaşılacak zorlukları aşmak için iyi bir hukuki bilgi ve tecrübe gerekmektedir. Özellikle, şirket birleşme ve devralmalarında tarafların müzakerelerde bulunmalarında ve hedef şirketin incelenmesinde hukuki inceleme (due diligence) oldukça önemli bir rol oynamaktadır.

Devralan şirket açısından, hukuki inceleme sonuçları devralma sürecinin devam edip etmemesi adına en kritik ölçütlerden birisidir. Bu nedenle küçük detaylara kadar bir şirketin durumu, yükümlülükleri ve barındırdığı riskler hukuki olarak ayrı ayrı incelenip, kapsamlı hukuki inceleme raporu müvekkil şirket için hazırlanmakta ve sunulmaktadır.

Devreden şirket tarafından bakıldığında ise sürecin en profesyonel ve düzenli şekilde, şirket yetkilileri ile işbirliği ve uyum içinde yönetilmesi, devralan şirketin taleplerinin hızlı bir şekilde yanıt bulabilmesi, şirketin hukuki durumuna tam anlamıyla hâkim olunabilmesi ve kapanış sonrası yükümlülükler en önemli noktalar olarak karşımıza çıkmaktadır.

Lexist yerli ve yabancı müvekkillerine şirket satın alma ve devir işlemlerinde hukuki inceleme (due diligence) dahil olmak üzere, hisse devir ve hissedarlar sözleşmelerinin hazırlanması, müzakeresi ve sonuçlanmasına kadar olan tüm aşamalarda hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. Özellikle regülasyona tabi sektörlerdeki birleşme ve devralma süreçlerinde tamamlanması gereken kamusal izinler ve tescil işlemlerinde müvekkillerini en iyi şekilde temsil etmektedir.