Bilgi Teknolojileri ve İletişim

Günümüz ekonomik ve sosyal yaşamının en güncel ve hızlı çözümler ile gelişen teknolojiye her an erişebilmesi, bilgi teknolojileri ve iletişim sektörünün temelini oluşturmaktadır.

Türkiye’de internet ve bilgi teknolojileri kullanım oranı her yıl büyük bir hızla artmaktadır. Örneğin, evde internet kullanım oranı 2008 yılında %39 civarında iken, 2017 yılında bu oran %80,7’ye ulaşmıştır. Aynı şekilde, Mayıs 2018 itibariyle yılında bireylerin yaklaşık %46’sı e-devlet uygulamalarını kullanmaktadır.

İnternet üzerinden fatura ödeme ve e-ticaret alanlarında da kayda değer gelişmeler gözlenmektedir. 2017 yılında internet üzerinden kart ile yapılan ödemelerin büyüklüğü 99,1 milyar TL’ye ulaşmıştır. 2012 yılında %1,7 olan e-ticaretin toplam perakendedeki payı ise %3,5’e yükselmiştir.

Teknolojik gelişmelere mevzuatın da uyum sağlaması bir zorunluluktur. Dolayısıyla dünyada olduğu gibi Türkiye’de de bilişim alanında faaliyet gösteren şirketlerin uyması gereken düzenlemeler güncellenmektedir. Aynı zamanda bireylerin de İnternet’in tehlikelerine karşı kişisel verilerinin korunması konusunda Avrupa Birliği ülkelerinde ve Türkiye’de önemli adımlar atılmıştır. 2016 yılında 6698 sayılı Kanun kabul edilerek Kişisel Verileri Koruma Kurumu kurulmuştur. Bu kanun, özellikle elektronik yollardan veri toplayanların sorumluluğunu artırmakta, ihlal halinde ise Kurum tarafından cezalandırılmasını öngörmektedir.

Lexist, Türkiye’nin önde gelen telekomünikasyon şirketlerini temsil etmektedir. Bu alanda, internet hukuku, sosyal medya hukuku, elektronik iletişim ve kişisel verilerin korunmasına bağlı olarak hukuk hizmeti sunmaktadır. Müvekkillerini çeşitli kamu ve özel kuruluşlar nezdinde başvuru ve iş takip süreçlerinde temsil etmektedir.