Bankacılık ve Finans

Türkiye’de bankacılık sektörü günümüzde çağdaş bankacılığın gereklerini yerine getiren, güçlü sermaye yapısına sahip, özerk ve etkin düzenleyici ve denetleyici kurum ve üst kurullar gözetiminde, her geçen gün gelişmeye devam etmektedir.

2000’li yılların başında uygulamaya konan reformlar ile birlikte sağlam temeller üzerine yükselen bankacılık sektörü, Eylül 2017 ayıitibariyle Türkiye’de faaliyet gösteren 51 banka, yaklaşık 11 bin 500 şube ve 210 bin çalışan ile beraber 3.054 Milyar TL aktif büyüklüğüne ulaşmıştır.

Hükümetin sık sık revize ettiği ve birbiri ardına açıklanan stratejik planlarla desteklediği büyüme politikası yabancı sermaye için bir fırsat oluştururken, faize mesafeli bireyleri sisteme dahil eden katılım bankalarının da gelişimi sektör açısından yeni ve alternatif imkânlar sunmaktadır.

Bankaların yanında; finansal kiralama, faktöring ve finansman şirketleri ise diğer finansal kurumları oluşturmaktadır. Türkiye’de kurulu bu şirketlerin sayısı ise 2018 itibariyle 99’a ulaşmış olup, finansman açısından alternatif ve esnek çözümler sunmaktadır.

Bankalar ve finans kurumları, Türkiye’de kamu-özel iş birliği içerisinde özellikle altyapı ve ulaştırma alanında gerçekleştirilen marka projelerin finansmanı noktasında önemli bir rol oynamaktadır. Bankalar ile müteahhit şirketler arasında, çoğunluğu İngilizce dilinde yürütülen proje finansmanı müzakereleri bankacılık ve finans hukuku alanında ileri düzey ihtisas bilgisi ve tecrübe gerektirmektedir.

Lexist, bankacılık ve finans sektörüne dair tüm meselelerde hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. Bu doğrultuda, yerli ve yabancı sponsorlar, bankalar, proje şirketleri ve fonlar; proje finansmanı, satın alma finansmanı, varlık finansmanı, yapılandırılmış finansman, İslami finans ve diğer finansman türleri de dâhil olmak üzere, ulusal ve uluslararası nitelikteki bankacılık ve finans işlemlerinde müvekkillerini en iyi şekilde temsil etmektedir.