7251 Sayılı Kanun ile 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanun’da Değişiklik Yapılan Hükümlere Dair Karşılaştırma Tablosu

2020-08-05T13:42:18+03:0005 Ağustos 2020|

7251 Sayılı Kanun ile 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanun'da Değişiklik Yapılan Hükümlere Dair Karşılaştırma Tablosu Değiştirilen Cümle Yeni Eklenen Cümle İptal Edilen Cümle Eski Madde Metni Yeni Madde Metni Görevsizlik veya Yetkisizlik Kararı Üzerine Yapılacak İşlemler MADDE 20 – (1) Görevsizlik veya [...]

7252 Sayılı Kanun Kapsamında Getirilen Değişiklik ve Düzenlemeler

2020-08-04T10:48:21+03:0004 Ağustos 2020|

7252 Sayılı Kanun Kapsamında Getirilen Değişiklik ve Düzenlemeler 7252 sayılı Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (“7252 s. Kanun”) 28.07.2020tarihli ve 31199sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Dijital Mecralar Komisyonu Hakkında Düzenleme Kanun ile Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde amacı ve görevi; bireylerin kişilik haklarına, özel hayatın gizliliğine [...]

Ticari İşletmeye İlişkin Birleşme ve Tür Değiştirme – TTK 194

2020-07-29T16:51:06+03:0029 Temmuz 2020|

Ticari İşletmeye İlişkin Birleşme ve Tür Değiştirme – TTK 194 Ticari İşletme Kavramı, Unsurları, Yapısı ve Hukuki Niteliği, Ticari İşletmede Merkez ve Şube İşletme, bir girişimci (müteşebbis) tarafından ekonomik çıkar sağlamak maksadıyla emek ve sermayenin bağımsız olarak bir araya getirilmesi olarak tanımlanabilir1. Ticari işletmenin unsurları; esnaf işletmesini aşan düzeyde gelir sağlamayı hedef tutma, [...]

Alacağın Devrinde Borçlunun Hukuki Durumu

2020-07-14T15:47:15+03:0005 Temmuz 2020|

Alacağın Devrinde Borçlunun Hukuki Durumu I. GENEL OLARAK Alacağın devri, kural olarak alacak hakkının borçlunun rızası aranmaksızın üçüncü bir kişiye devredilmesi işlemidir. Alacağın devri, niteliği bakımından bir hukuki işlemdir. Bu işlemle taraflar sözleşmeye dayalı olarak alacak hakkının devredenden devralana geçirilmesini sağlarlar[1]. Taraflar sözleşme ile alacağın devredilemeyeceğini kararlaştırabildikleri gibi, kanundan doğan nedenler veya işin [...]

Alacak Davalarında Deliller ve İspat Yükü

2020-06-30T14:14:43+03:0030 Haziran 2020|

Alacak Davalarında Deliller ve İspat Yükü Türk Borçlar Kanuna (“TBK”) göre borç ilişkisini doğuran 4 temel kaynak bulunmaktadır. Bunlar; sözleşme, haksız fiil, sebepsiz zenginleşme ve vekaletsiz iş görmedir. Borçlu ile alacaklı arasındaki temel ilişkiden kaynaklanan borcun ifa edilmemesi taraflar arasında ihtilafa yol açmakta ve bu ihtilaf borcun kaynağına göre alacak davalarına konu olmaktadır. [...]

Ticari Davalarda Yaygın Olarak İleri Sürülen Deliller

2020-06-30T12:41:40+03:0030 Haziran 2020|

Ticari Davalarda Yaygın Olarak İleri Sürülen Deliller Alacak davası, herhangi bir nedenden doğmuş ve muaccel olan alacağın ödenmediğini iddia eden alacaklının mahkemeden bu alacağının tespiti ile kendisine ödenmesine karar verilmesini talep ettiği dava türüdür. Uygulamada en sık karşılaşılan dava türlerinden biri de alacak davaları yada alacak davasının farklı bir görümü olan itirazın iptali [...]

5651 Sayılı Kanun Kapsamında Erişimin Engellenmesi

2020-06-25T15:23:55+03:0025 Haziran 2020|

5651 Sayılı Kanun Kapsamında Erişimin Engellenmesi İnternet   ortamında düşüncelerin açıklanması ve yayılması; basılı yayınlara oranla daha kolay, ucuz, hızlı ve yaygındır. İnternet sitelerine erişim kolay olduğu gibi bu sitelerin büyük miktarda veriyi muhafaza etme ve yayma imkânı vardır. Bu sebeple internet ortamında yapılan yayınlarla bazı suçlar daha kolay işlenebilmekte özellikle de kişilik hakları   [...]

Yürürlüğü Ertelenen Türk Borçlar Kanunu Hükümleri Işığında İşyeri Kira Sözleşmelerinde Yeni Dönem

2020-06-25T14:58:19+03:0025 Haziran 2020|

Yürürlüğü Ertelenen Türk Borçlar Kanunu Hükümleri Işığında İşyeri Kira Sözleşmelerinde Yeni Dönem I. GENEL OLARAK 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda (“TBK”), yer alan tüm maddeler aynı tarihte yürürlüğe girmemiş, kiracısı tacir sayılan veya özel hukuk ya da kamu hukuku tüzel kişisi olan işyeri kiraları bakımından ilgili maddelerin yürürlük tarihi [...]

İpotek Finansman Kuruluşlarına Getirilen Yeni Muafiyetler

2020-06-17T10:39:48+03:0017 Haziran 2020|

İpotek Finansman Kuruluşlarına Getirilen Yeni Muafiyetler Borçlanma Araçları Tebliği Kapsamında Getirilen Muafiyetler 13 Haziran 2020 tarihli ve 31154 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Borçlanma Araçları Tebliği (VII-128.8)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (VII-128.8.A)” ile Borçlanma Araçları Tebliği’nin 9. maddesine eklenen 13. fıkra ile ipotek finansmanı kuruluşlarınca (“İFK”) ihraç edilecek borçlanma araçları, ihraç limitinden muaf tutulmuştur. [...]

İnşaat Sözleşmelerinde Yüklenicinin Ayıptan Doğan Sorumluluğunun Şartları

2020-06-16T17:00:44+03:0014 Haziran 2020|

İnşaat Sözleşmelerinde Yüklenicinin Ayıptan Doğan Sorumluluğunun Şartları İş sahibi eserin kendisine teslim edilmesinden sonra hayatın olağan akışına göre bir an önce eseri gözden geçirmelidir.  Eğer eserde eksiklik veya ayıplar var ise; derhal yükleniciye bildirmelidir. Eserdeki ayıp ifa anında var olup fark edilmemiş olabileceği gibi, sonradan meydana gelmişte olabilir. Eserdeki ayıbın sonradan ortaya çıkması [...]

Go to Top