Kambiyo Senetlerinde Aval Verenin Hukuki Sorumluluğu (TTK m. 700-702)

2022-01-18T17:04:31+03:0018 Ocak 2022|

Kambiyo Senetlerinde Aval Verenin Hukuki Sorumluluğu (TTK m. 700-702) I. Genel Olarak Aval, kambiyo bedelinin tamamen ya da kısmen güvence altına alındığı bir kambiyo taahhüdüdür1. Aval, kambiyo hukukuna ilişkin şahsi ve nitelikli bir teminattır. Bu nedenle avale “poliçe kefaleti” de denilmektedir2. Aval veren, kambiyo senedinin (poliçe, çek ve bono) diğer borçlusu ile borçtan [...]

Borçlunun Tasdik Edilen Konkordato Projesine Aykırı Davranması Halinde Alacaklılar Tarafından Başvurulabilecek Hukuki Yollar

2022-01-03T13:14:24+03:0003 Ocak 2022|

Borçlunun Tasdik Edilen Konkordato Projesine Aykırı Davranması Halinde Alacaklılar Tarafından Başvurulabilecek Hukuki Yollar GİRİŞ Ekonomik güçlük içerisine düşen bir şirketin iflasının önüne geçmek amacıyla borçlu tarafından konkordato başvurusunda bulunabilmektedir. Bu süreçte konkordato projesi hazırlanmakta ve proje, mahkemenin tasdik kararı ile bağlayıcı hale gelmektedir. Ancak borçlunun ödemeleri konkordato projesi kapsamında yapmaması halinde aşağıda kısaca [...]

Ticari Sözleşmelerde Kararlaştırılan Tek Taraflı Sebepsiz Fesih Hakkının Sınırları

2021-12-27T14:33:22+03:0027 Aralık 2021|

Ticari Sözleşmelerde Kararlaştırılan Tek Taraflı Sebepsiz Fesih Hakkının Sınırları GİRİŞ Sürekli borç doğuran sözleşmeler; edimlerin ifasında devamlılığı sağlaması ve taraflar arasındaki yapma veya yapmama borcunu sürekli hale getirmesi nedeni ile ticari hayatta sıklıkla kullanılmaktadır. Hizmet sözleşmeleri, abonelik sözleşmeleri, saklama ve ödünç sözleşmeleri sürekli borç doğuran sözleşmelerin tipik örneklerindendir. Bir borç ilişkisinin sürekli olarak [...]

Anonim Şirketlerde Aynı Sermayeye Değer Biçilmesinden Doğan Sorumluluk

2021-12-22T10:59:57+03:0022 Aralık 2021|

Anonim Şirketlerde Aynı Sermayeye Değer Biçilmesinden Doğan Sorumluluk Bilindiği üzere, anonim şirketler borçlarından dolayı sadece malvarlığı ile sorumlu olup 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”), anonim şirketin sermayesinin sağlıklı olarak teşekkül etmesi ve korunması esasına dayanmaktadır. Buna bağlı olarak; TTK’nun 343. Maddesi ile anonim şirkete getirilen ayni sermayeye, kuruluş sırasında devralınacak işletme ve [...]

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Tarafından Personel Sertifikasyon Mekanizmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ Yayınlandı

2021-12-06T18:36:10+03:0006 Aralık 2021|

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Tarafından Personel Sertifikasyon Mekanizmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ Yayınlandı Personel Sertifikasyon Mekanizmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) 6 Aralık 2021 Pazartesi günü Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. İlgili Tebliğ ile Veri Koruma Görevlisi Programı dâhilinde kişilerin sertifikasyonuna ilişkin usul ve esaslar belirlenmiş oldu. Tebliğ’e göre [...]

Online Pazaryeri Uygulamalarının Marka İhlali Durumunda Hukuki Sorumluluğu

2021-12-01T17:41:01+03:0001 Aralık 2021|

Online Pazaryeri Uygulamalarının Marka İhlali Durumunda Hukuki Sorumluluğu Herhangi bir gerçek/tüzel kişi adına Türk Patent Kurumu nezdinde tescilli bir markanın, başka bir firma tarafından herhangi bir üründe ya da ambalajında kullanılması, satışa sunulması veya reklamlarda kullanılması marka ihlaline yol açan başlıca fiillerdendir. Şüphesiz marka ihlalini gerçekleştiren kişiler Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK) 30, 149 [...]

31675 Sayılı İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 2128 Sayılı İcra İflas Kanunu Kapsamında Yapılan Değişikliklere İlişkin Karşılaştırma Tablosu

2021-12-01T17:01:09+03:0001 Aralık 2021|

31675 Sayılı İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 2128 Sayılı İcra İflas Kanunu Kapsamında Yapılan Değişikliklere İlişkin Karşılaştırma Tablosu Değiştirilen Cümle Yeni Eklenen Cümle İptal Edilen Cümle Değiştirilen İbare Eski Madde Metni Yeni Madde [...]

7343 Kanun Numaralı 24.11.2021 tarihinde kabul edilen “İcra ve İflas Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” 30.11.2021 tarihli 31675 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi

2021-11-30T14:05:50+03:0030 Kasım 2021|

7343 Kanun Numaralı 24.11.2021 tarihinde kabul edilen “İcra ve İflas Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” 30.11.2021 tarihli 31675 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanun önemli değişiklik ve yenilikler getirmekte olup, genel olarak yapılan değişikliklerden bir kısmı şu şekildedir: İcra başmüdürlüğü, İcra dairleri başkanlığı gibi icra dairelerinin teşkilatına ilişkin yeni [...]

İşletmeden Tüketiciye (B2C) Elektronik Ticaret İş Modelinde Tabi Olunan Hukuki Yükümlülükler

2021-11-29T17:16:05+03:0029 Kasım 2021|

İşletmeden Tüketiciye (B2C) Elektronik Ticaret İş Modelinde Tabi Olunan Hukuki Yükümlülükler Özet Ülkemizde ve dünyada işlem hacmi her geçen gün artan elektronik ticaret düzenleyici ve önleyici birtakım yükümlülükler öngörülerek düzenleme altına alınmaktadır. İşletmeden tüketiciye (B2C) iş modelinde ise bir tarafın tüketici konumda olmasının doğal sonucu olarak tüketici hukuku ve tüketiciyi koruyan düzenlemeler uygulama [...]

İşverenin Yıllık İzinleri Düzenleme Yetkisi

2021-11-22T13:21:33+03:0022 Kasım 2021|

İşverenin Yıllık İzinleri Düzenleme Yetkisi 1- Yıllık İznin Kullanılacağı Zaman Uygulamada ve Yargıtay kararlarında kabul edildiği üzere, yıllık izin kullanılacağı zamanı belirleme yetkisi işverenin yönetim hakkı kapsamında kalmaktadır. Ancak, işverenin tek taraflı olarak yıllık izin kullandırması, işçilerin yıllık dinlenme hakkı sınırları içerisinde değerlendirilebilir. Nitekim, işçilere tanınmış olan yıllık izin, Anayasa’dan kaynaklı bir dinlenme [...]

Go to Top