About Lexist

Bu Üye henüz herhangi bir bilgi doldurmadı.
So far Lexist has created 104 blog entries.

Islah

2021-01-20T12:08:30+03:0020 Ocak 2021|

Islah Islah kelime olarak bir şeyi iyileştirme, düzeltme anlamına gelmekle birlikte; usul hukuku açısından bu anlamında daha özel ve teknik bir anlamı ifade etmektedir1. Islah, taraflardan birinin yapmış olduğu usul işlemini kısmen veya tamamen düzeltmesine denir (HMK. m. 176/1)2. İddia ve savunma, karşı tarafın açık rızası olmaksızın değiştirilemeyeceğinden ve genişletilemeyeceğinden, karşı tarafın açık [...]

Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilere Aktarılmasına İlişkin Kurul Kararı Yayınlandı

2021-01-16T13:49:06+03:0016 Ocak 2021|

Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilere Aktarılmasına İlişkin Kurul Kararı Yayınlandı 15 Ocak 2021 tarihinde ve 31365 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan, 22.12.2020 tarihli ve 2020/966 No’lu Kişisel Verileri Koruma Kurul Kararı; Kuruma intikal eden şikayet ve ihbarlar neticesinde alınmış olup, gerçek kişilerin kişisel verilerini içeren ekstre, fatura vb. belgelerin birtakım aksaklıklar sonucu KVK Kanununa aykırılık [...]

04.01.2021 Tarihli WhatsApp Güncellemesinin KVKK Bakımından Değerlendirilmesi

2021-01-11T11:57:43+03:0011 Ocak 2021|

04.01.2021 Tarihli WhatsApp Güncellemesinin KVKK Bakımından Değerlendirilmesi Whatsapp’ın 04.01.2021 tarihinde kullanıcılarına yeni bir gizlilik sözleşmesi sunması ve bu sözleşmeyi onaylamayanların artık uygulamayı kullanamayacağı bilgisinin yayılması üzerine, Türkiye’de Whatsapp kullanan 44 milyon kişinin anlık mesajlaşma uygulamaları konusunda ne yapacağı bir soru işareti olarak ortaya çıkmış oldu.[1] Zira, güncelleme ekranında: “Kabul Et’e dokunarak 8 Şubat [...]

7262 Sayılı Kitle İmha Silahlarının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun’un 32. Maddesi ile 6102 Sayılı TTK’nın 489. Maddesi Değiştirilmiştir

2021-01-04T13:31:38+03:0004 Ocak 2021|

7262 Sayılı Kitle İmha Silahlarının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun’un 32. Maddesi ile 6102 Sayılı TTK’nın 489. Maddesi Değiştirilmiştir 31 Aralık 2020 tarihli 5. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun’un 32. maddesi ile 6102 sayılı TTK’nın 489. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: Bu değişiklikle hamiline yazılı pay senetlerinin [...]

Türk Ticaret Kanunu’nun 376. Maddesinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmıştır

2020-12-29T16:29:51+03:0029 Aralık 2020|

 TTK Madde 376’nın Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ'de Gerçekleştirilen Değişiklikler  26 Aralık 2020 tarihli ve 31346 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan değişiklik ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun 376. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin 6.,7.,8.,9.,10. ve geçici 1. maddelerinde aşağıda belirtilen önemli değişiklikler yapılmıştır.  Değiştirilen [...]

Anonim Şirkete Kayyım Atanmasında Uygulanacak Esas ve Usuller

2020-12-16T16:15:48+03:0016 Aralık 2020|

Anonim Şirkete Kayyım Atanmasında Uygulanacak Esas ve Usuller GİRİŞ Anonim şirket sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan, borçlarından dolayı yalnız malvarlığıyla sorumlu bulunan şirkettir. Anonim şirketlerde, ortakların kimlik, kişilik ve ilişkileri değil, sermayeler ön plana çıkmıştır. Bu şirketlerde malvarlığının gerçek sahibi ve idarecisi, tüzel kişiliktir. Tüzel kişilik de şirketin organizasyonu içinde hakları kazanma [...]

Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi (İYS) Süreleri Uzatıldı

2020-12-06T17:10:42+03:0006 Aralık 2020|

Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi (İYS) Süreleri Uzatıldı Hizmet sağlayıcılarının, Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi’ne (“İYS”) kaydolma ve mevcut onayların sisteme yüklenme tarihleri, Ticaret Bakanlığı’nın (“Bakanlık”) 30.11.2020 tarihli basın açıklaması ile ertelenmiştir. Bakanlık tarafından basın açıklamasına göre; Ticari elektronik ileti onayı 150 bin adedin üstünde olan hizmet sağlayıcılar için onay yükleme son tarihi [...]

Menfi Tespit Davası (İİK. M. 72)

2020-11-06T10:29:52+03:0006 Kasım 2020|

Menfi Tespit Davası (İİK. M. 72) I. Genel Olarak Davalının varlığını öne sürdüğü hukuki ilişkinin davacı tarafından aslında var olmadığının tespiti için açılan davaya menfi tespit davası denir1. Türk hukukunda tespit davaları için genel bir hüküm bulunmaması sebebiyle; özellikle menfi tespit davasının icra takibine etkisini belirlemek İcra İflas Kanununda (İİK. m.72) menfi tespit [...]

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Yurt Dışına Veri Aktarımı

2020-10-16T18:06:29+03:0016 Ekim 2020|

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Yurt Dışına Veri Aktarımı İlgili Mevzuat Bilindiği üzere kişisel verilerin korunması tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de temel hak ve özgürlükler kapsamında değerlendirilmekte ve korunması noktasında caydırıcı hukuki önlemler alınmaktadır. Kişisel verilerin alınması, işlenmesi, yok edilmesi yahut anonimleştirilmesi süreçlerinin yurt içerisinde gerçekleşmesi olağan olmakla birlikte; zaman [...]

Döviz Cinsinden veya Döviz Endeksli Sözleşme Bedellerine İlişkin Duyuru

2020-10-14T14:46:14+03:0014 Ekim 2020|

Döviz Cinsinden veya Döviz Endeksli Sözleşme Bedellerine İlişkin Duyuru Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar uyarınca bazı istisnalar dışında Türkiye’de yerleşik kişilerin birbirleriyle döviz cinsinden veya dövize endeksli bedeller içeren sözleşme yapmalarına ilişkin yasaklar çerçevesinde, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 12. 10.2020 tarihinde konut ve çatılı iş yeri kira sözleşmelerine [...]

Go to Top