Kişisel Verileri Koruma Kurumu Tarafından Personel Sertifikasyon Mekanizmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ Yayınlandı

Personel Sertifikasyon Mekanizmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) 6 Aralık 2021 Pazartesi günü Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. İlgili Tebliğ ile Veri Koruma Görevlisi Programı dâhilinde kişilerin sertifikasyonuna ilişkin usul ve esaslar belirlenmiş oldu.

Tebliğ’e göre katılım belgesini alan kişilerden sınavda başarılı olanlar veri koruma görevlisi unvanını kullanmaya hak kazanacaklar. Katılım belgesi ise yalnızca Kurul tarafından usul ve esasları belirlenen eğitim programını tamamlayanlara verilecek. Sınava, sınav tarihinden önceki son 4 yıl içinde katılım belgesi almış olanlar veya geçerli bir veri koruma görevlisi sertifikasına sahip olanlar arasından programda belirlenen şartları haiz olanlar katılabilecek.

Sınav, Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”) tarafından bizzat değil, Kurum tarafından yetkilendirilen personel belgelendirme kuruluşu tarafından yapılacak. Personel bilgilendirme kuruluşları, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilmiş kuruluşların Kurum’a yetkilendirme için başvurması yoluyla belirlenecek.

Kurum’un sorumluluğu, sertifikasyon faaliyetinin tarafsız, şeffaf ve etkin sürdürülmesini sağlamak amacıyla kamuya açık bir biçimde sorgulama imkânı tanıyan Sertifika Takip ve Doğrulama Bilgi Sisteminin kurulmasından ve yönetilmesi ile sınırlı olacak.

Tebliğ metninin tamamı: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211206-4.htm

Bu konu hakkında daha fazla bilgi için:

Av. Elif Yaşaroğlu
Av. Elif YaşaroğluAvukat